پل یوک، دکتر

ویلند استاد مهندسی زیستی و پزشکی، دانشگاه استنفورد

Barbara Wilets

دکتر پل یوک، استاد مارتا مایر ویلند در دانشکده پزشکی و استاد مهندسی زیستی، بازنشسته، در دانشگاه استنفورد است. او کار هیئت علمی خود را به عنوان یک متخصص قلب مداخله ای در دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو آغاز کرد و سپس در سال 1994 به استنفورد نقل مکان کرد. که رویکرد اولیه مورد استفاده در سراسر جهان است.

پل همچنین اختراعات اساسی برای تصویربرداری اولتراسوند داخل عروقی را تألیف کرد، آزمایشات بالینی اولیه را انجام داد و مرکز تحقیقات در مداخلات قلبی عروقی استنفورد را به عنوان آزمایشگاه اصلی برای تجزیه و تحلیل مطالعات بالینی اولتراسوند داخل عروقی تأسیس کرد. او همچنین سوزن هوشمند را اختراع کرد و یکی از مخترعان پچ کاهش فشار برای التیام زخم است. او موسس دپارتمان مهندسی زیستی بود و تحقیقات مربوط به فناوری های جدید دستگاه را ادامه می دهد. او همچنین مدیر موسس مرکز طراحی زیستی استنفورد بایرز بود که به آموزش پیشرفته در نوآوری فناوری پزشکی اختصاص دارد.

پل مدرک لیسانس خود را از کالج آمهرست، مدرک کارشناسی ارشد را از کالج ترینیتی آکسفورد و مدرک پزشکی خود را از دانشگاه هاروارد دریافت کرد. او در سال 2022 به هیئت دوم برداشت پیوست زیرا به دنبال راهی برای ارتباط بهتر با جامعه پس از بازنشستگی بود. او به همراه پسرانش برای بانک غذا داوطلب شده بود و تحت تاثیر اثربخشی دوم برداشت. او از پرورش سگ های ژرمن شپرد با همسرش سینتیا و همچنین قایقرانی لذت می برد.

بازگشت به تیم