برنامه های غذایی آماده شده

یک وعده غذایی مغذی در نزدیکی خود پیدا کنید

با انتخاب شهر خود در زیر، غذاهای آماده را در سیلیکون ولی برای افراد در هر سنی پیدا کنید.

به‌روزرسانی COVID-19: لطفاً با آژانس تماس بگیرید تا تأیید کنید که برنامه ها هنوز عملیاتی هستند.

شهرستان سانتا کلارا

گیلروی
مورگان هیل
منظره کوهستانی
پالو آلتو
سن خوزه
سانی ویل

شهرستان سن متئو

شهر دالی
پالو آلتو شرقی
خلیج ماه نیمه
منلو پارک
شهر ردوود
سن برونو
سن متئو
سانفرانسیسکو جنوبی

دانلود یا چاپ کنید:

شهرستان سانتا کلارا

گیلروی

روزهای هفتهزمانمحلتلفن
سه شنبه – جمعه12 بعد از ظهر تا 12:30 بعد از ظهرارتش نجات - گیلروی
200 5th St, Gilroy, CA 95020
408-848-5373
سه شنبه، پنجشنبه و یکشنبه5 بعد از ظهر تا 6:30 بعد از ظهرمرکز خانواده سنت جوزف
11 1st St, Gilroy, CA 95020
408-842-6662

مورگان هیل

روزهای هفتهزمانمحلتلفن
دوشنبه6 بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهرکلیسای سنت کاترین
17400 Peak Ave, Morgan Hill, CA 95037
408-779-3959
سهشنبه5 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهرکلیسای لوتری ظهور
16870 Murphy Ave, Morgan Hill, CA 95037
408-779-3551
چهار شنبه6 بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهرصداهای آکادمی مورگان هیل
610 Jarvis Dr, Morgan Hill, CA 95037
408-791-1700
پنج شنبه6 بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهرجامعه مسیحی
305 W Main Ave, Morgan Hill, CA 95037
408-779-4914
جمعه6 بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهرکلیسای گریس هیل
16970 Dewitt Ave, Morgan Hill, CA 95037
408-779-2820

منظره کوهستانی

روزهای هفتهزمانمحلتلفن
چهار شنبه11:30 صبح تا 12:30 بعد از ظهرگوشه امید
748 Mercy St, Mountain View, CA 94041
650-254-1450
شنبه8 صبح تا 10 صبحگوشه امید
748 Mercy St, Mountain View, CA 94041
650-254-1450

پالو آلتو

روزهای هفتهزمانمحلتلفن
دوشنبه جمعه8:30 صبح تا 10:30 صبح
12:30 الی 2 بعد از ظهر
مرکز خدمات فرصت
33 Encina Ave, Palo Alto, CA 94301
650-853-8672
دوشنبه6:45 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهروزارتخانه های زندگی خیابانی
2890 Middlefield Rd, Palo Alto, CA 94306
650-716-6624
چهار شنبه5 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهراولین کلیسای پروتستان
1140 Cowper St, Palo Alto, CA 94301
650-853-8672

سن خوزه

روزهای هفتهزمانمحلتلفن
دوشنبه جمعه6 صبح تا 7 صبح
5 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر
سیتی تیم
1297 N. 13th St, San Jose, CA 95112
408-288-2185
دوشنبه شنبه12:15 بعد از ظهر تا 1 بعد از ظهر
5:15 بعد از ظهر تا 6:15 بعد از ظهر
ارتش نجات - سن خوزه
405 N. 4th St, San Jose, CA 95112
408-282-1175
دوشنبه جمعه4:30 بعد از ظهر تا 5:30 بعد از ظهرمرکز محله ایست ساید - خیریه های کاتولیک شهرستان سانتا کلارا
2150 Alum Rock Ave, San Jose, CA 95116
408-922-9085
دوشنبه جمعه4:30 بعد از ظهر تا 5:30 بعد از ظهرحسن نیت سیلیکون ولی
1080 N. 7th St, San Jose, CA 95112
408-922-9085
دوشنبه و جمعه12 بعد از ظهر تا 1 بعد از ظهرآشپزخانه مارتا
311 Willow St, San Jose, CA 95110
408-293-6111
سه شنبه و چهار شنبه4 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهرآشپزخانه مارتا
311 Willow St, San Jose, CA 95110
408-293-6111
پنج شنبه8:30 صبح تا 9:30 صبحآشپزخانه مارتا
311 Willow St, San Jose, CA 95110
408-293-6111
شنبه7 صبح تا 8 صبح
11:30 صبح تا 12:30 بعد از ظهر
5 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر
سیتی تیم
1297 N. 13th St, San Jose, CA 95112
408-288-2185
یکشنبه7 صبح تا 8 صبح
5 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر
سیتی تیم
1297 N. 13th St, San Jose, CA 95112
408-288-2185

سانی ویل

روزهای هفتهزمانمحلتلفن
دوشنبه، چهارشنبه و جمعه11 صبح تا 12:30 بعد از ظهرکلیسای اسقفی سنت توماس
231 Sunset Ave, Sunnyvale, CA 94086
408-736-4108

شهرستان سن متئو

شهر دالی

روزهای هفتهزمانمحلتلفن
دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه5 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهرانبار غذا و مرکز غذاخوری شبه جزیره شمالی در شهر دالی
31 Bepler St, Daly City, CA 94014
650-994-5150

پالو آلتو شرقی

روزهای هفتهزمانمحلتلفن
دوشنبه تا جمعه، فقط سالمندان9 صبح الی 10:30 صبح
11:30 صبح تا 1 بعد از ظهر
مرکز ارشد پالو آلتو شرقی
560 Bell St, East Palo Alto, CA 94303
650-329-5900
چهار شنبه5 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهرکلیسای سنت فرانسیس آسیزی
1425 Bay Rd, East Palo Alto, CA 94303
650-322-2152

خلیج ماه نیمه

روزهای هفتهزمانمحلتلفن
شنبه9 صبح تا 10 صبحهیچ رشته ای متصل نیست، ساحل نشینان ارشد
925 Main St, Half Moon Bay, CA 94019
650-726-9056

منلو پارک

روزهای هفتهزمانمحلتلفن
دوشنبه شنبه11 صبح تا 1 بعد از ظهراتاق غذاخوری سنت آنتونی پادوا
3500 Middlefield Rd, Menlo Park, CA 94025
650-365-9665
سه شنبه و پنج شنبه6:45 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهرایستگاه قطار منلو پارک، وزارتخانه های زندگی خیابانی
1120 Merrill St, Menlo Park, CA 94025
650-716-6624

شهر ردوود

روزهای هفتهزمانمحلتلفن
دوشنبه و چهارشنبه6:45 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهروزارتخانه های زندگی خیابانی
1300 Middlefield Rd, Redwood City, CA 94063
650-716-6624

سن برونو

روزهای هفتهزمانمحلتلفن
دوشنبه جمعه6:30 صبح تا 8:30 صبحکلیسای کاتولیک سنت برونو
555 W. San Bruno Ave, San Bruno, CA 94066
650-827-0706

سن متئو

روزهای هفتهزمانمحلتلفن
دوشنبه جمعه9 صبح تا 11 صبحمرکز کمک بی خانمان سنت وینسنت دو پل
50 B St, San Mateo, CA 94401
650-343-4403
دوشنبه جمعه4 بعد از ظهر تا 6:30 بعد از ظهراتاق غذاخوری خانه سامری
303 Tilton Ave, San Mateo, CA 94401
650-347-3648
شنبه و یکشنبهساعت 12 شبخانه سامری سان متئو
4031 Pacific Blvd, San Mateo, CA 94403
650-347-3648

سانفرانسیسکو جنوبی

روزهای هفتهزمانمحلتلفن
دوشنبه جمعه9 صبح تا 12 بعد از ظهرمرکز کمک بی خانمان سنت وینسنت دو پل
344 Grand Ave, South San Francisco, CA 94080
650-589-9039
شنبه10 صبح تا 11 صبحمرکز کمک بی خانمان سنت وینسنت دو پل
344 Grand Ave, South San Francisco, CA 94080
650-589-9039