سیلیکون ولی روحیه کارآفرینی و نبوغی برای پایان دادن به گرسنگی دارد

ما می توانیم با کمک شما این کار را انجام دهیم. هیچ کس نباید بین قبض و غذا یکی را انتخاب کند.

Interested in learning more about our Corporate Community Builder Program? Complete our contact form and we’ll be in touch! Complete فرم تماس ما و ما در تماس خواهیم بود!

درباره اینکه چگونه می توانید کمک کنید بیشتر بیاموزید

سیلیکون ولی روحیه کارآفرینی و نبوغی برای پایان دادن به گرسنگی دارد

ما می توانیم با کمک شما این کار را انجام دهیم. هیچ کس نباید بین قبض و غذا یکی را انتخاب کند.

آیا مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ایجاد جامعه شرکتی ما هستید؟ کامل فرم تماس ما و ما در تماس خواهیم بود!

درباره اینکه چگونه می توانید کمک کنید بیشتر بیاموزید

به یک گروه نخبه از شرکای شرکتی بپیوندید که متعهد به پایان دادن به گرسنگی در سیلیکون ولی هستند

Thank you to our 2023-2024 Corporate Community Builders!

As a Corporate Community Builder, you have the ability to make an impactful change and create a stronger community. Not only will you help us provide food to about 500,000 clients on average every month, but also gain access to unique employee engagement options, as well as co-branding opportunities.

با ما تماس بگیرید
2023-2024 Corporate Community Builders

اقدام به

پیوستن

Help address food insecurity in Silicon Valley by joining our campaign leadership as a Corporate Community Builder. Download our عرشه ارائه انجمن ساز to learn more. Download our عرشه ارائه انجمن ساز برای یادگیری بیشتر

اتصال

کارمندان را به علت وصل کنید میزبانی یک درایو غذای مجازی. $50 به تامین غذای کافی برای 100 وعده غذایی کمک می کند.

داوطلب شوید

کارمندان خود را تشویق کنید تا در مرکز Cypress ما در شمال سن خوزه یا در یکی از سایت‌های توزیع متعدد ما داوطلب شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انجام با ما تماس بگیرید به عنوان یک گروه شرکتی داوطلب شوید.

رقابت کنید

در مسابقه مجازی ما برای پایان دادن به گرسنگی با سایر شرکت‌های دره سیلیکون رقابت کنید تا در 48 ساعت $1,000,000 جمع آوری کنید. نشان‌های برندگان مسابقه مجازی به مدت یک سال روی یکی از کامیون‌ها یا ماشین‌های تحویل ما ظاهر می‌شود. برای اطلاعات بیشتر لطفا ایمیل بزنید corporaterelations@shfb.org.

اقدام به

پیوستن

با پیوستن به رهبری کمپین ما به عنوان یک جامعه ساز شرکتی، به رفع ناامنی غذایی در دره سیلیکون کمک کنید. ما را دانلود کنید عرشه ارائه انجمن ساز برای یادگیری بیشتر

اتصال

کارمندان را به علت وصل کنید میزبانی یک درایو غذای مجازی. $50 به تامین غذای کافی برای 100 وعده غذایی کمک می کند.

داوطلب شوید

کارمندان خود را تشویق کنید تا در مرکز Cypress ما در شمال سن خوزه یا در یکی از سایت‌های توزیع متعدد ما داوطلب شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انجام با ما تماس بگیرید به عنوان یک گروه شرکتی داوطلب شوید.

رقابت کنید

در مسابقه مجازی ما برای پایان دادن به گرسنگی با سایر شرکت‌های دره سیلیکون رقابت کنید تا در 48 ساعت $1,000,000 جمع آوری کنید. نشان‌های برندگان مسابقه مجازی به مدت یک سال روی یکی از کامیون‌ها یا ماشین‌های تحویل ما ظاهر می‌شود. برای اطلاعات بیشتر لطفا ایمیل بزنید corporaterelations@shfb.org.

با تشکر از سازندگان جامعه شرکتی ما!

2023-2024 Corporate Community Builders
Contact us
با تیم ما آشنا شوید