جایی که داوطلبان بیشتر مورد نیاز هستند

نیاز به داوطلبان در این سایت ها بیشتر است!

به همسایگان خود کمک کنید تا غذای مغذی مورد نیاز خود را دریافت کنند. در یک توزیع غذا در جامعه داوطلب شوید، یا غذا را در انبارهای سرو و برنان ما در سن خوزه مرتب کنید.

اینجا متحد شوید

1150 Lelong St.
سن خوزه، CA 95110

هر جمعه، 10:00 صبح تا 13:00 بعد از ظهر

ثبت نام

مرکز آموزش اولیه شروع سالم

1149 E. Julian St.
سن خوزه، CA 95116

جمعه، 1 ژوئیه، 02:00 تا 05:30 بعد از ظهر

ثبت نام

شهر دالی – وست لیک

111 دریاچه مرسده
دالی سیتی، CA 94015

هر سه شنبه، 10:15 صبح تا 13:15 بعد از ظهر

ثبت نام

کلیسای بانوی پناهگاه ما

2165 خیابان لوکرتیا.
سن خوزه، CA 95122

هر سه شنبه، 15:30 تا 19:00

ثبت نام

کلیسای پروتستان وست مینستر

خیابان شستا 1100
سن خوزه، CA 95126

سه شنبه های دیگر، 07:00 صبح تا 09:00 صبح

ثبت نام

دسته بندی مواد غذایی

انبار سرو در سن خوزه

انبار برنان در سن خوزه

چندین شیفت

ثبت نام

فرصت های داوطلبانه بیشتر در شهرستان های سانتا کلارا و سن ماتئو:

مکان های بیشتر برای توزیع غذا
سایر فرصت های داوطلبانه فردی
سوالات متداول