در طی این آموزش 20 دقیقه ای، با ماموریت Second Harvest of Silicon Valley آشنا می شوید و نکات مفیدی را به دست می آورید تا شما را برای تبدیل شدن به یک داوطلب سفیر سلامت آماده کند. Second Harvest بهترین شیوه ها را برای اطلاع رسانی در برنامه های خواربار فروشی رایگان ما به اشتراک می گذارد.