پست وبلاگ ویژه توسط: تومتریوس پکستون، مدیر ارشد مشارکت های اجتماعی

در 7 فوریه، اولین توزیع غذای آزاد در کالج ماموریت سانتا کلارا برای دانش آموزان و همسایگان جامعه اطراف راه اندازی شد. برنامه غذایی به رفع ناامنی غذایی فوری در میان آسیب پذیرترین دانشجویان خود کمک می کند که به طور فزاینده ای با این سوال مواجه می شوند: آیا برای غذاها یا کتاب ها هزینه می کنم؟ این سایت شربت خانه کالج نیز منحصر به فرد است زیرا برای هر کسی که به کمک نیاز دارد باز است.

با همکاری، Second Harvest و دفتر فعالیت های دانشجویی در کالج Mission، سفری را برای از بین بردن گرسنگی برای دانش آموزان و همسایگان خود آغاز کرده اند. کارکنان کالج Mission در تمایل خود برای نظارت بر این برنامه در محوطه دانشگاه خود بسیار برجسته نبوده اند. مدرسه میزها و چادرهای خود را برای توزیع تهیه کرد.

غذا با توجه دقیق سازماندهی شده بود، و برای تقلید از تجربه خرید در فروشگاه مواد غذایی محلی شما ساخته شد. کسانی که در توزیع شرکت کردند، اجازه یافتند غذاهایی را انتخاب کنند که به بهترین وجه نیازهای آنها را برآورده می کند. اگر یک توزیع غذا افسانه ظاهری یک انبار غذا را از بین برد، این یک نمونه بارز بود!

توزیع موفقیت بزرگی بود. در افتتاحیه رسمی، آنها به 253 خانوار خدمات رسانی کردند و در همان روز اول تقریباً به هدف تعیین شده 300 خانوار رسیدند! آنها در توزیع بعدی انتظار دانش آموزان و اعضای جامعه بیشتری را دارند. تصاویر تنها گوشه ای کوچک از کار و تاثیری که همه در آن روز احساس کردند را نشان می دهد. در اینجا کاری است که توسط راشل گلدبرگ و دفتر فعالیت های دانشجویی در کالج ماموریت به خوبی انجام شده است!

بازار غذا هر چهارشنبه اول هر ماه از ساعت 11:00 صبح تا 2:00 بعد از ظهر در پارکینگ B باز می شود.