نکات قابل توجه برای کاهش هدر رفت مواد غذایی و استفاده حداکثری از مواد غذایی: غذاهای خود را در یخچال و انباری بچرخانید. آماده سازی وعده غذایی در هفته؛ و بیشتر.