ما برای این اهدای بوقلمون های منجمد بسیار سپاسگزاریم!

ما برای تهیه بوقلمون ها به کمک شما نیاز داریم تا انبارهای محلی، سوپ آشپزخانه ها و پناهگاه هایی که برای غذا به ما متکی هستند بتوانند یک وعده غذایی سنتی تعطیلات را برای مشتریان خود فراهم کنند. مرغ و ژامبون هم عالی هستند، اما ما هدف خاصی برای آنها نداریم.

بوقلمون منجمد، مرغ منجمد و مواد غذایی فاسد نشدنی (بررسی کنید لیست غذاهای مورد نیاز ما) کمک های مالی را می توان در هر یک از سه مکان ما در ساعات ویژه تعطیلات رها کرد:

چادر اهدایی در مرکز Curtner ما در سن خوزه

راه های دیگر برای بخشش

  • برای اهدای آنلاین، مراجعه کنید SHFB.org/donatenow.
  • برای اهدای کارت اعتباری تلفنی، لطفاً از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر با خط تلفن کمک کننده ما به شماره (866) 234-3663 تماس بگیرید.

از اینکه به ما کمک کردید تا برای همسایگان نیازمندمان وعده های غذایی تعطیلات را فراهم کنیم، سپاسگزاریم!