از اهداکنندگان شرکت‌های امداد اضطراری COVID-19 تشکر می‌کنیم

ما از حمایت شرکت‌های زیر سپاسگزاریم که کمک‌های مالی حیاتی‌شان در ابتدای واکنش اولیه ما به کووید-۱۹ کمک‌های اضطراری را ارائه کرد.

 • 5AM Venture Management LLC
 • A Wicked Sharp Edge LLC
 • کلینیک AcuBay
 • شرکای خیابان آدامز، شرکت
 • Advent International
 • مدیریت جایگزین های Aetos
 • Air Systems Foundation, Inc.
 • فناوری Akamai
 • Altum Partners LLP
 • AMD
 • شرکت آمریکایی هوندا موتور
 • American Storage Facilities LLC
 • Apixio
 • مواد کاربردی
 • AppZen
 • شبکه های آریستا
 • فن آوری های آرلو
 • ASML
 • Associa Cares, Inc.
 • آویدبانک
 • باین و شرکت
 • برندهای بلسان
 • بانک آمریکا
 • Bay Equity LLC
 • توت سیاه
 • آفرینش های اصلی سعادت
 • بریستول مایرز اسکوئیب
 • مدیریت املاک و مستغلات کالیفرنیا
 • شرکت کالپین
 • بازارهای کاردناس
 • CEFCU
 • همکاران Centerview
 • چگ
 • سیسکو
 • سیستم های سیتریکس
 • کلودرا
 • منسجم
 • کنترل آتش، شرکت
 • CoreSite
 • Cotchett, Pitre & McCarthy LLP
 • شرکت نرم افزاری Coveo
 • Creative Shower Corporation
 • Crystal Dynamics, Inc.
 • نیمه هادی سرو
 • Cytokinetics, Inc.
 • دانلز الکتریک، شرکت
 • بازار کلید Dehoff
 • DigiCert
 • بنیاد ایستمن
 • اندیسیا
 • اینترپرایز هلدینگ
 • بانک اول جمهوری
 • اولین اتحادیه اعتباری فدرال فناوری
 • Genentech, Inc.
 • سرمایه GGV
 • GlobalFoundries
 • خدادادی
 • نرخ تضمینی
 • گاندرسون دتمر LLP
 • پارک خانه متحرک دهکده هاربر
 • هلمن و فریدمن LLC
 • بانک تجارت میراث
 • HMC Designing Futures Foundation
 • جوامع زادگاه آمریکا
 • ایلومینا
 • Inflammatix, Inc.
 • اینفی
 • اینتل
 • سیستم های اینتررا
 • شهودی
 • Issuu Inc.
 • شرکت جی پل
 • Jazz Pharmaceuticals, Inc.
 • شرکت بین المللی جانستک
 • جی پی مورگان چیس و شرکت
 • Kerwin & Cairney, Inc.
 • اتحادیه اعتباری Keypoint
 • KLA
 • لام تحقیق
 • سرمایه طول جغرافیایی
 • LPA, Inc.
 • برگرهای خیابان اصلی
 • مدیریت سرمایه Makena
 • نیمه هادی مارول
 • مدیریت غیاب ماتریسی
 • Maxim Integrated
 • میفیلد فاند LLC
 • مک کینزی و شرکت
 • فناوری میکرون
 • پارک مونومی
 • mPulse Mobile
 • نت اپ
 • شرکت نوردسون
 • NVIDIA
 • نیمه هادی های NXP
 • اوکتا
 • امرون
 • نیمه هادی روشن
 • مشاوران Opes (بنیاد Flagstar)
 • Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
 • اونز کورنینگ
 • اتحادیه اعتباری پاتلکو
 • سرگرمی جهانی کامل
 • Permira Advisors, LLC
 • پیتنی بووز
 • مرکز پردازش وام PLM Inc.
 • Printworks. Solutions
 • Prologis
 • اثبات
 • Quality Technology Services LLC
 • سریع کنید
 • لحاف و چیزها
 • Renesas Electronics
 • SalesLoft
 • سامسارا، شرکت
 • Samsung Semiconductor, Inc.
 • سانفرانسیسکو 49ers
 • سن خوزه کوسه
 • آب سن خوزه
 • شیره
 • فناوری سیگیت
 • ServiceNow
 • سواحل مالی
 • سیلیکون موشن، شرکت
 • سیلیکون ولی مکانیک
 • SK hynix America Inc.
 • Skyworks
 • گروه سافت بانک
 • سالن سوفی
 • اتحادیه اعتباری ستاره یک
 • Sweet Maria's Coffee, Inc.
 • سیناپتیک ها
 • همگامی
 • همکاران TA
 • شرکت تالا سوخت
 • اتصال TE
 • فناوری CU
 • تگزاس اینسترومنتز
 • شرکت چینتوس
 • گروه دی وینتر
 • خانواده شرکت های هوندا
 • TSMC آمریکای شمالی
 • یونایتد ایرلاینز
 • Verisk
 • بنیاد ویریا، شرکت
 • VT SEVA
 • معماران ثروت
 • وسترن دیجیتال
 • سرمایه گذاری فناوری غرب
 • پیتزای چوبی خیابان ویلو
 • ویلسون سونسینی گودریچ و روزاتی
 • WTA Charities, Inc.
 • Zscaler
 • 5AM Venture Management LLC
 • A Wicked Sharp Edge LLC
 • کلینیک AcuBay
 • شرکای خیابان آدامز، شرکت
 • Advent International
 • مدیریت جایگزین های Aetos
 • Air Systems Foundation, Inc.
 • فناوری Akamai
 • Altum Partners LLP
 • AMD
 • شرکت آمریکایی هوندا موتور
 • American Storage Facilities LLC
 • Apixio
 • مواد کاربردی
 • AppZen
 • شبکه های آریستا
 • فن آوری های آرلو
 • ASML
 • Associa Cares, Inc.
 • آویدبانک
 • باین و شرکت
 • برندهای بلسان
 • بانک آمریکا
 • Bay Equity LLC
 • توت سیاه
 • آفرینش های اصلی سعادت
 • بریستول مایرز اسکوئیب
 • مدیریت املاک و مستغلات کالیفرنیا
 • شرکت کالپین
 • بازارهای کاردناس
 • CEFCU
 • همکاران Centerview
 • چگ
 • سیسکو
 • سیستم های سیتریکس
 • کلودرا
 • منسجم
 • کنترل آتش، شرکت
 • CoreSite
 • Cotchett, Pitre & McCarthy LLP
 • شرکت نرم افزاری Coveo
 • Creative Shower Corporation
 • Crystal Dynamics, Inc.
 • نیمه هادی سرو
 • Cytokinetics, Inc.
 • دانلز الکتریک، شرکت
 • بازار کلید Dehoff
 • DigiCert
 • بنیاد ایستمن
 • اندیسیا
 • اینترپرایز هلدینگ
 • بانک اول جمهوری
 • اولین اتحادیه اعتباری فدرال فناوری
 • Genentech, Inc.
 • سرمایه GGV
 • GlobalFoundries
 • خدادادی
 • نرخ تضمینی
 • گاندرسون دتمر LLP
 • پارک خانه متحرک دهکده هاربر
 • هلمن و فریدمن LLC
 • بانک تجارت میراث
 • HMC Designing Futures Foundation
 • جوامع زادگاه آمریکا
 • ایلومینا
 • Inflammatix, Inc.
 • اینفی
 • اینتل
 • سیستم های اینتررا
 • شهودی
 • Issuu Inc.
 • شرکت جی پل
 • Jazz Pharmaceuticals, Inc.
 • شرکت بین المللی جانستک
 • جی پی مورگان چیس و شرکت
 • Kerwin & Cairney, Inc.
 • اتحادیه اعتباری Keypoint
 • KLA
 • لام تحقیق
 • سرمایه طول جغرافیایی
 • LPA, Inc.
 • برگرهای خیابان اصلی
 • مدیریت سرمایه Makena
 • نیمه هادی مارول
 • مدیریت غیاب ماتریسی
 • Maxim Integrated
 • میفیلد فاند LLC
 • مک کینزی و شرکت
 • فناوری میکرون
 • پارک مونومی
 • mPulse Mobile
 • نت اپ
 • شرکت نوردسون
 • NVIDIA
 • نیمه هادی های NXP
 • اوکتا
 • امرون
 • نیمه هادی روشن
 • مشاوران Opes (بنیاد Flagstar)
 • Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
 • اونز کورنینگ
 • اتحادیه اعتباری پاتلکو
 • سرگرمی جهانی کامل
 • Permira Advisors, LLC
 • پیتنی بووز
 • مرکز پردازش وام PLM Inc.
 • Printworks. Solutions
 • Prologis
 • اثبات
 • Quality Technology Services LLC
 • سریع کنید
 • لحاف و چیزها
 • Renesas Electronics
 • SalesLoft
 • سامسارا، شرکت
 • Samsung Semiconductor, Inc.
 • سانفرانسیسکو 49ers
 • سن خوزه کوسه
 • آب سن خوزه
 • شیره
 • فناوری سیگیت
 • ServiceNow
 • سواحل مالی
 • سیلیکون موشن، شرکت
 • سیلیکون ولی مکانیک
 • SK hynix America Inc.
 • Skyworks
 • گروه سافت بانک
 • سالن سوفی
 • اتحادیه اعتباری ستاره یک
 • Sweet Maria's Coffee, Inc.
 • سیناپتیک ها
 • همگامی
 • همکاران TA
 • شرکت تالا سوخت
 • اتصال TE
 • فناوری CU
 • تگزاس اینسترومنتز
 • شرکت چینتوس
 • گروه دی وینتر
 • خانواده شرکت های هوندا
 • TSMC آمریکای شمالی
 • یونایتد ایرلاینز
 • Verisk
 • بنیاد ویریا، شرکت
 • VT SEVA
 • معماران ثروت
 • وسترن دیجیتال
 • سرمایه گذاری فناوری غرب
 • پیتزای چوبی خیابان ویلو
 • ویلسون سونسینی گودریچ و روزاتی
 • WTA Charities, Inc.
 • Zscaler