خانواده جوان سن خوزه به آینده ای روشن تر می نگرند

خانواده جوان بودن در سیلیکون ولی خالی از دردسر نیست و بسیاری از خانواده‌های جوان با تلاش برای ساختن فضایی روشن‌تر، با مشکل گذران زندگی می‌کنند.