Jamillah Moore, Ed.D

Bise Presidente para sa Student Affairs at Enrollment Management, San Francisco State University

Barbara Wilets

Si Dr. Jamillah Moore ay Vice President para sa Student Affairs at Enrollment Management sa San Francisco State University. Dati, nagsilbi si Moore bilang Presidente ng Cañada College sa Redwood City mula 2016 hanggang 2021. Sa Cañada College, ilan sa marami niyang mga nagawa ay kasama ang pagtatatag ng anti-racist framework ng campus, isang programa upang suportahan ang mga estudyante ng Latinx na may mga transfer pathway sa San Francisco State , at co-chair sa San Mateo County Community College District's Basic Needs Task Force. Naglingkod din siya bilang Vice Chancellor ng Educational Services and Planning sa San Mateo Community College District, Chancellor ng Ventura Community College District, Presidente ng Los Angeles City College, Interim Superintendent President ng Compton Community College, at Senior Vice Chancellor para sa Governmental at External Mga Relasyon para sa Opisina ng Chancellor ng California Community College. Siya ay gumugol ng isang dekada bilang isang legislative staffer at policy analyst sa California State Senate at isang dating Direktor ng Governmental Relations para sa Los Angeles County Office of Education.

Bilang aktibong civic leader, si Jamillah ay naglilingkod sa Board of Directors para sa Redwood City Chamber of Commerce, Parents Institute for Quality Education (PIQE). Siya ay hinirang na miyembro ng California Student Aid Commission. Nagsisilbi rin siya bilang miyembro ng Redwood City Rotary Club, Trusteeship, American Association of Community Colleges, Lakin Institute for Mentored Leadership, Western Region Council of Black American Affairs, National Council on Black American Affairs, at Educating Young Minds. Regular na nagboluntaryo si Jamillah sa pamamahagi ng grocery ng Second Harvest sa College of San Mateo at sumali sa Second Harvest Board noong 2021.

Isang katutubong taga-California, nakakuha si Jamillah ng bachelor's degree sa komunikasyon at master's sa intercultural na komunikasyon at pampublikong patakaran mula sa California State University, Sacramento. Nagkamit din siya ng doctorate mula sa Unibersidad ng San Francisco sa internasyonal at multikultural na edukasyon.

Bumalik sa Koponan