Mga Regalo sa Pagtutugma

Hanapin ang perpektong tugma

Maraming mga kumpanya ang doble o triple na mga kontribusyon sa kawanggawa na ginawa ng mga empleyado. Upang makita kung ang iyong kumpanya ay may isang pagtutugma ng programa ng regalo, hanapin ang iyong employer sa ibaba:

Katugmang Regalo at Volunteer Grant impormasyong ibinigay ng
Powered by Double the Donation

Kung hindi mo mahanap ang iyong kumpanya, mag-check sa iyong HR department.

Magpadala ng nakumpleto na mga form sa pagtutugma ng regalo sa:

Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley
ATTN: Kagawaran ng Development
4001 North 1st Street
San Jose, CA 95134

O email matchinggifts@shfb.org

Kung kailangan mo ng mga nakaraang resibo ng regalo upang mag-aplay para sa isang tugma, mangyaring magsumite ang form na ito. Ang ilang mga kumpanya ay patuloy na tumutugma sa mga donasyon ng empleyado na ginawa buwan o taon pagkatapos ng orihinal na regalo.