Pindutin dito upang mabasa ang aming tugon sa COVID-19.
Mga FAQ2020-01-13T17: 39: 18 + 00: 00

Mga Madalas na Itanong

Mga madalas na tinatanong

Napakahalaga ng virtual at tradisyonal na mga drive ng pagkain sa Ikalawang Pag-aani. Tinutulungan sila na maisakatuparan ang aming misyon ng pagpapakain sa mga nagugutom. Salamat sa iyong mga pagsisikap sa malaking pagsisikap na ito.

May mga katanungan? Maaari kang makahanap ng mga sagot sa aming mga karaniwang mga katanungan sa pagmamaneho dito.

Tagalog
English Spanish Vietnamese Chinese Russian Arabic Dutch French German Italian Tagalog