Kalendaryo ng Volunteer

Pag-update ng COVID-19: Dahil sa pandemya, limitado ang paglilipat ng pangkat. Kung nakakita ka ng isang walang laman na kalendaryo sa ibaba, mangyaring mag-click sa "Mga Kaganapan para sa Mga Indibidwal" sa kaliwang sulok sa itaas ng kalendaryo. 

Mag-sign up para sa isang paglipat

Gumamit ng kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo sa ibaba upang pumili ng isang petsa, oras at lokasyon na gagana para sa iyo.

Mga Katanungan? Basahin ang aming mga FAQ.