Kung Saan ang Pinakamahalagang Kailangan ng mga Volunteer

Ang pangangailangan para sa mga boluntaryo ay pinakamalaki sa mga site na ito!

Tulungan ang iyong mga kapit-bahay na makuha ang masustansiyang pagkain na kailangan nila. Magboluntaryo sa isang pamamahagi ng pagkain sa komunidad, o pag-uri-uriin ang pagkain sa aming mga warehouse ng Cypress at Brennan sa San Jose.

Magkaisa Dito

1150 Lelong St.
San Jose, CA 95110

Tuwing Biyernes, 10:00 am - 01:00 pm

Mag-sign up

Healthy Simula Maagang Pag-aaral ng Center

1149 E. Julian St.
San Jose, CA 95116

Biyernes, Hulyo 1, 02:00 pm – 05:30 pm

Mag-sign up

Daly City – Westlake

111 Lawa ng Merced
Daly City, CA 94015

Tuwing Martes, 10:15 am - 01:15 pm

Mag-sign up

Aming Lady of Refuge Church

2165 Lucretia Ave.
San Jose, CA 95122

Tuwing Martes, 03:30 pm – 07:00 pm

Mag-sign up

Westminster Presbyterian Church

1100 Shasta Ave.
San Jose, CA 95126

Tuwing Iba pang Martes, 07:00 am - 09:00 am

Mag-sign up

Pag-aayos ng Pagkain

Cypress Warehouse sa San Jose

Brennan Warehouse sa San Jose

Maramihang Mga Pagbabago

Mag-sign up

Mas maraming mga pagkakataon sa pagboboluntaryo sa buong mga distrito ng Santa Clara at San Mateo:

Higit pang mga lokasyon upang ipamahagi ang pagkain
Iba pang mga indibidwal na pagkakataon na magboboluntaryo
Mga madalas na tinatanong