Kung Saan ang Pinakamahalagang Kailangan ng mga Volunteer

Ang pangangailangan para sa mga boluntaryo ay pinakamalaki sa mga site na ito!

Tulungan ang iyong mga kapit-bahay na makuha ang masustansiyang pagkain na kailangan nila. Magboluntaryo sa isang pamamahagi ng pagkain sa komunidad, o pag-uri-uriin ang pagkain sa aming mga warehouse ng Cypress at Brennan sa San Jose.

August Boeger Middle School

1944 Flint Ave.
San Jose, CA 95148

Tuwing ika-1 ng Huwebes, 08:00 am - 12:00 pm

Mag-sign up

Gilroy Senior Center

350 W 6th St.
Gilroy, CA 95020

Tuwing ika-1 at ika-3 Huwebes, 08:00 am - 10:30 am

Mag-sign up

Mga Serbisyong Pambata ni Rebekah

290 IOOF Ave.
Gilroy, CA 95020

Tuwing ika-4 na Biyernes, 09:00 am – 01:00 pm

Mag-sign up

Simbahang Bethel

1201 South Winchester Blvd.
San Jose, CA 95128

Tuwing ika-1 at ika-3 Huwebes, 09:15 am - 11:45 am

Mag-sign up

Ohlone Chynoweth Commons

5300 Terner Way
San Jose, CA 95136

Tuwing ika-1 ng Huwebes, 01:15 pm – 04:30 pm

Mag-sign up

Pag-aayos ng Pagkain

Cypress Warehouse sa San Jose

Brennan Warehouse sa San Jose

Maramihang Mga Pagbabago

Mag-sign up

Mas maraming mga pagkakataon sa pagboboluntaryo sa buong mga distrito ng Santa Clara at San Mateo:

Higit pang mga lokasyon upang ipamahagi ang pagkain
Iba pang mga indibidwal na pagkakataon na magboboluntaryo
Mga madalas na tinatanong