Pindutin dito upang mabasa ang aming tugon sa COVID-19.

Kalusugan at kaligtasan

//Kalusugan at kaligtasan
Kalusugan at kaligtasan2020-05-07T22: 23: 09 + 00: 00

Ang aming tugon sa COVID-19

Ang kaligtasan at kagalingan ng aming mga kliyente, mga boluntaryo at kawani ang ating pangunahing prayoridad.

Tulad ng pagtugon ng aming komunidad sa pagsiklab ng COVID-19, ang Pangalawang Harvest ng Silicon Valley ay nananatiling nakatuon sa aming misyon na nalalaman na ang aming pinaka-mahina na mga miyembro ng pamayanan ay napakalalim at hindi naapektuhan ng mga pampublikong krisis tulad nito. Kami ay nasa patuloy na pakikipag-ugnayan sa aming mga kasosyo, kawani at boluntaryo upang mapanatili ang ligtas na kasanayan na matiyak na ang masustansiyang pagkain ay patuloy na dumadaloy sa komunidad.

Noong Lunes, Marso 16, 2020 mga bangko ng pagkain ay opisyal na pinangalanan ng Kagawaran ng Kalusugan ng Kalusugan ng California bilang isang mahalagang tagabigay ng serbisyo. Dahil sa mahalagang pagsasama sa mga patnubay ng CDPH, inaasahan nating mananatiling ganap ang pagpapatakbo upang makapagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa aming komunidad.

Habang nagpapatuloy ang krisis, inaasahan nating makakita ng pagtaas ng pangangailangan habang ang mga miyembro ng komunidad ay nagkukubli, nawalan ng oras-oras na sahod at sapilitang maubos ang pagtitipid habang nagbibigay pa rin para sa kanilang pamilya. Sa Ikalawang Pag-aani, kami ay mapalad na magkaroon ng isang komunidad ng mga tagasuporta na humihiling, "Paano ako makakatulong ngayon?"

Mga donasyon

Kung kaya mong magbigay ng suporta sa pananalapi, Ang mga donasyon ay maaaring gawin sa online.

Gumawa ng regalo

Mga donasyong pang-corporate

Hinahamon ni Marvell ang mga lokal na kumpanya na magpabago sa kanila at magbigay ng malikhaing upang makapaglingkod sa komunidad.

Gumawa ng isang regalo sa korporasyon

Pagboluntaryo

Kami ay umaasa pa rin sa isang boluntaryong manggagawa upang matulungan kaming mag-pre-box at ipamahagi ang pagkain sa komunidad. Kung ikaw ay nasa mabuting kalusugan at mayroon kang oras, magagawa mo mag-sign up para sa isang paglipat dito. Maaari ka ring makahanap ng a listahan ng mga ahensya ng kasosyo na makipagtulungan tayo sa kung sino ang nangangailangan din ng tulong sa kanilang mga pamamahagi.

Mag-sign up upang magboluntaryo

Salamat sa pagsuporta sa amin ngayon at palaging. Hindi namin magawa ang mahalagang gawaing ito nang wala ka.

Basahin ang mga kwento ng COVID-19

Pag-iingat sa kalusugan at kaligtasan

Sinusunod namin ang mga rekomendasyon ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) upang makatulong na matigil ang pagkalat ng mga mikrobyo at nai-post ang kanilang mga patnubay sa mga pampublikong lugar bilang paalala sa mga pumupunta sa food bank. Bilang karagdagan, palaging ginagawa namin ang sumusunod upang mapangalagaan ang mga boluntaryo sa aming mga pasilidad:

 • Hilingin sa sinumang hindi maganda ang pakiramdam mangyaring kanselahin at sumali sa amin sa ibang oras
 • Hilingin ang lahat ng mga boluntaryo na maghugas ng kamay at gumamit ng guwantes sa lahat ng oras, na ibinibigay namin

Ang pagtaas ng mga proseso ng paglilinis at sanitization

Ang kalusugan, kaligtasan at kagalingan ng aming mga empleyado, boluntaryo at kliyente ay pangunahing prayoridad. Ang aming tatlong lokasyon ng bodega ay nalinis at nag-sanitized araw-araw bilang bahagi ng aming regular na mga kasanayan sa negosyo, at bilang tugon sa krisis na ito ay nadagdagan namin ang dalas at saklaw ng mga paglilinis, na kasama ang:

 • Ang pagpapanatili ng ligtas na kasanayan na ating sinunod bilang isang normal na kurso ng operasyon 365 araw sa isang taon.
 • Ang pagtaas ng dalas ng paglilinis ng mga high-touch na ibabaw, kabilang ang mga counter, tabletops, doorknobs, mga kagamitan sa banyo, banyo, telepono, keyboard, atbp.
 • Ang pag-install ng mga dispenser ng sanitizer ng kamay sa bawat isa sa aming mga pasilidad sa mga lugar na may mataas na dami kabilang ang mga silid-tulugan, silid ng komperensya at lobby.
 • Ang pag-post ng mga informational flyer na may kaugnayan sa COVID-19 na pagbabawas ng panganib / kamalayan sa bawat isa sa aming mga pasilidad, kabilang ang sa mga banyo.

Ang ilan sa mga paraan ng pagtugon sa kaligtasan sa aming mga pamamahagi ay kasama ang:

 • Ang pagpapanatiling impormasyon sa aming mga kasosyo at boluntaryo
 • Inaalala ang lahat ng ligtas na mga panuntunan sa paghawak ng pagkain sinusunod namin ang 365 araw sa isang taon
 • Hinihiling na ang mga guwantes ay isusuot para sa lahat ng mga gawain, at mabago kung ang isang boluntaryo o miyembro ng kawani ay hawakan ang kanilang mukha o gumagamit ng kanilang telepono
 • Nagbibigay ng mga mapagkukunan ng impormasyon mula sa CDC at Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko
 • Ang pamamahagi ng mga poster ng "Stop the Spread of Germs" (sa maraming wika) sa lahat ng aming mga kasosyo at mga site ng pamamahagi

Paglalakbay sa lipunan

Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang aming mga boluntaryo at kawani ay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga kasanayan sa paglalakbay sa lipunan. Nadagdagan namin ang aming mga tauhan ng pamamahala ng boluntaryo sa pamamahala sa aming mga pasilidad upang matiyak na habang ang pag-uuri at boksing ay nangyayari, ang lahat ng mga kalahok ay nagpapanatili ng anim na talampakan ng distansya sa pagitan ng bawat isa.

Dahil sa mga alalahanin sa kalusugan at mga regulasyon sa pangangalap ng publiko, nagbibigay kami mga mapagkukunan para sa mga ahensya ng kasosyo. Bilang karagdagan sa paglalakbay sa lipunan (pagpapanatiling anim na talampakan sa pagitan ng lahat ng mga tao sa pamamahagi), inangkop din namin ang aming mga pamamahagi sa pamamagitan ng:

 • Pre-boxing food sa aming bodega upang mabawasan ang dami ng mga ugnay sa pagitan ng mga boluntaryo at kliyente sa site, at mabilis na ilipat ang linya.
 • Pinapayagan ang pamilya / kaibigan na kunin ang pagkain sa ngalan ng mga hindi dumalo dahil sa pagtaas ng mga kadahilanan sa peligro.
 • Hinihikayat ang mga kasosyo na isaalang-alang ang paglipat ng kanilang pamamahagi sa labas at / o pagtaguyod ng isang sistema ng drive-through.

Habang ang sitwasyong ito ay patuloy na nagbabago, handa kaming iakma ang aming diskarte at ilipat ang aming mga operasyon upang mapanatili ang isang ligtas na kapaligiran para sa lahat.

Mga FAQ

Habang patuloy ang pag-unlad ng sitwasyon, mabilis kaming gumagalaw upang makilala at ipatupad ang mga pagbabago sa aming mga pamamahagi ng pagkain na sinusukat, ligtas at scalable upang mas mahusay nating maihatid ang ating komunidad sa ganitong krisis. Patuloy kaming magtatag ng mga pamamahagi sa aming network ng kasosyo, mahigpit na pagsubaybay sa mga rekomendasyon mula sa departamento ng kalusugan at gumawa ng anumang kinakailangang pagsasaayos. Kung kanselahin ang isang pamamahagi, maaaring tawagan ng mga kliyente ang aming hotline ng Koneksyon sa Pagkain sa 1-800-984-3663 upang malaman ang pinakamalapit na lokasyon sa kanila na nagpapatakbo.

Ang Pangalawang Pag-aani ay nakatuon sa pagbibigay ng libre, masustansiyang pagkain sa sinumang nangangailangan - kahit na hindi nila kailanman kailangan ang aming mga serbisyo bago o kailangan lamang nila pansamantala. Upang malaman kung saan ang pinakamalapit na pamamahagi ng grocery, ang aming mga kapitbahay ay maaaring:

Upang makita ang isang listahan ng mga tagabigay ng pagkain, pindutin dito.

Para sa isang listahan ng mga lokal na paaralan na nagbibigay pa rin ng pagkain sa komunidad sa panahon ng pagsasara ng COVID-19, pindutin dito.

Sa oras na ito hindi namin inirerekumenda na ang mga nakatatanda (65+) o sinumang may isang talamak na kondisyon sa kalusugan ng kalusugan. Kung nabibilang ka sa isa sa mga pangkat na ito at nais mo ring tulungan ang bank ng pagkain sa oras na ito, kaya mo mag-donate online.

Sa oras na ito nakagawa kami ng desisyon na hindi na tumanggap ng mga walk-in na donasyon ng pagkain sa aming tatlong lokasyon ng bodega. Sa pagsisikap na ipatupad ang mga pamantayan sa paglalakbay sa lipunan, hindi namin mapamahalaan ang karagdagang trapiko sa paa sa aming mga lobby at mga bodega. Mangyaring isaalang-alang ang paggawa ng a donasyon sa pananalapi sa halip.

Ang Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (CDC), ang US Food and Drug Administration (FDA) at ang Kalusugan ng Kagawaran ng Kalusugan sa Kalusugan ng California (CDPH) ay walang kamalayan sa anumang mga ulat sa panahong ito na nagmumungkahi ng COVID-19 ay maaaring maipadala ng pagkain o packaging ng pagkain.

Epektibo Abril 17, 2020, Ang San Mateo County ay naglabas ng isang order na ang bawat isa ay dapat magsuot ng mga takip sa mukha kapag bumibisita o nagtatrabaho sa mahahalagang negosyo. Ito rin Malakas na rekomendasyon ng Santa Clara County upang gamitin ang patakarang ito.

Ano ang kahulugan nito sa mga kawani at boluntaryo?

Ang mga kawani at boluntaryo ay dapat magsuot ng mukha na takip sa lahat ng oras habang nagtatrabaho o dumadaan sa anumang mga nakabahaging lugar / puwang.

Ano ang ibig sabihin ng mga kliyente?

Kinakailangan ang mga kliyente na takpan ang kanilang mga mukha kapag bumibisita sa mga mahahalagang serbisyo tulad ng pantry, pamamahagi ng grocery o mga programa sa pagkain. Ang mga kliyente na kumukuha ng pagkain sa kanilang kotse kapag dumadalo sa pamamahagi ng drive-thru ay hindi kinakailangan na magsuot ng mask.

Ang aming misyon ay nananatiling magbigay ng pagkain sa sinumang nangangailangan nito, kaya nais naming iwasan na iwasan ang sinuman sa pagkuha ng pagkain para sa kakulangan ng takip sa mukha. Kung ang isang kliyente ay hindi maaaring masakop ang kanilang mukha, ang isang boluntaryo ay maaaring magdala ng pagkain sa kanila kung mayroon silang kotse, o magbigay ng takip ng mukha para magamit nila sa linya, kung posible.

Ano ang itinuturing na takip ng mukha? 

Habang ang mga maskara, scarves o bandanas ay maaaring ang pinaka mainam, ang anumang tela na sumasakop sa ilong, bibig at nakapaligid na lugar ay maaaring magamit; ang mga batang 12 taong gulang sa ilalim ay hindi kinakailangang magsuot ng mga takip sa mukha. Ang mga takip ng mukha na hindi itinapon pagkatapos ng bawat paggamit ay dapat na malinis nang madalas.

Maaari kang makahanap ng impormasyon na nai-publish ng CDC tungkol sa mga takip ng mukha ng tela, kabilang ang kung paano gumawa ng iyong sariling, dito.

Nagbibigay ba ang maskara ng Pangalawang Pag-aani?

Magbibigay kami ng mga masusarang mask ng pagkain na magagamit kapag mayroon kaming magagamit na suplay. Mayroon kaming isang limitadong supply ng mask para sa mga kawani at mga boluntaryo ng Second Harvest, at magbibigay ng mga magagamit na mask ng grade sa pagkain kapag mayroon kaming magagamit na suplay. Sa kawalan ng Ikalawang Harvest ay nagbigay ng mga maskara, ang mga boluntaryo at kliyente ay dapat magbigay ng kanilang sariling mga takip sa mukha.

Tagalog
English Spanish Vietnamese Chinese Russian Arabic Dutch French German Italian Tagalog