Sa pagbagsak dito, oras na upang sumasalamin sa Summer Meals Program, isang programa na pinondohan ng pederal na nagpapahintulot sa sinuman sa ilalim ng 18 na makatanggap ng mga libreng pagkain sa mga buwan ng tag-init.

Gayundin, oras na upang ipagdiwang! Sa kabila ng pagpapatakbo sa mas kaunting mga site, sobra 654,000 pagkain nagsilbi sa mga batang gutom sa Santa Clara at San Mateo Counties. Ang pagsisikap na ito ay kinasasangkutan ng maraming mga kasosyo kasama ang mga lokal na pamahalaan, kagawaran ng kalusugan ng publiko, mga distrito ng paaralan, mga organisasyon na walang kinikita / pamayanan batay at mga pamayanan na batay sa pananampalataya.

Kuha ng litrato sa isang "Lunch sa Library" ngayong tag-init

Ang mga kasama ay yakapin na nagdadala ng mga pagkain sa mga tao, at kasama sa mga highlight ang paglulunsad ng isang mobile na programa sa pagkain Distrito ng East Side Union High School (ESUHSD) na tumawid sa mga linya ng gang sa mga parke ng komunidad at mga kumplikadong pabahay. Ang mga magkakaibang pakikipagsosyo ay kasangkot sa pagsisikap na kinabibilangan ng: Councilmember Sylvia Arenas, Pag-access sa Proyekto, Una 5, Ang Health Trust, Santa Clara Parks, Libangan ng Libangan at Mga Serbisyo sa Kalapit, San Jose Juvenile Department, at Kagawaran ng Pulisya ng San Jose. Sa pangkalahatan, ang ESUHSD ay nagbigay ng agahan, tanghalian at meryenda sa sampung mga paaralan at walong lokasyon ng komunidad at nagsilbi higit sa 100,000 pagkain sa mga buwan ng Hunyo, Hulyo at Agosto. At saka, Mountain View Whisman School DistrictAng mga pagsusumikap sa mobile sa mga parke at mga kumplikadong pabahay ay nagpatuloy. Ang mga plano ay gumagalaw upang mapalawak ang pag-access sa susunod na taon sa kanilang bagong trak ng pagkain. Dagdagan ang nalalaman tungkol sa kanilang Summer Nutrisyon Program dito.

Sa isang pinalawak na kampanya ng outreach, ipinamahagi ng Second Harvest ang higit sa 50,000 flyers, 60,000 mga hanger ng pinto at 178 banner. Bumili din kami ng 20 na mga ad ng VTA, sinanay ang mga lokal na Promotor, nagsagawa ng mga panayam sa radyo at TV, nag-set up ng mga tawag sa robo sa mga distrito ng paaralan, pinopondohan ng pagkain ng caretaker at marami pa.

Oang mga pagsisikap ng mga komunidad ng ur ay nagtrabaho. Mahigit sa 1,000 na pagkain higit pa sa bawat site ang naipamahagi sa 2018 kumpara sa Tag-init 2017.

Bantayan ang aming website para sa mga plano ng Tag-init 2019! Kung nais mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagiging isang Sponsor ng Tag-init ng Site ng Tag-init, mangyaring maabot ang Marie Pfeiffer o Zia MacWilliams.