Sa pamamagitan ng Tracy Weatherby, VP ng Pakikipag-ugnayan at Patakaran sa Komunidad

Bawat taon, ang Feeding America (network ng food bank ng bansa) at ang Food Research Action Center ay nag-aayos ng Anti-Hunger Conference sa Washington, DC Ito ay isang kamangha-manghang pagkakataon para sa aming Pakikipag-ugnayan at Patakaran sa Komunidad na ibahagi sa aming mga kapantay at malaman kung paano magamit mga programang nutrisyon ng pederal. Makakakuha din kami ng recharge ng aming mga baterya at tagapagtaguyod sa harap ng mga mambabatas.

Kailangan naming protektahan ang mga pederal na programa na pinapakain ang aming mga kliyente. Ang pangalawang Pag-aani ay nagpapakain ng higit sa 260,000 katao bawat buwan, at naabot namin ang bilang na ito sa tulong ng mga pederal na programa. Para sa bawat pagkain na ibinibigay ng network ng Feeding America, 12 na pagkain ang ibinibigay ng SNAP, ang pederal na programa ng tulong sa grocery (na tinatawag na CalFresh sa California). Gayundin, ang mga mag-aaral ay nangangailangan ng mga pagkain sa paaralan at tag-init upang mabuhay ang kanilang pinakamahusay na buhay.

Nagbanta ang kasalukuyang administrasyon ng mga pagbawas sa CalFresh sa Farm Bill hanggang sa natalo sila sa Kongreso. Mula noon, sinubukan nilang ipatupad ang mga katulad na pagbawas sa pamamagitan ng mga regulasyon. Sa DC, gumugol kami ng isang araw na nagpapaalala sa mga kinatawan na ang mga programang tumutulong ay panatilihing matatag ang mga tao at lokal na ekonomiya.

Nakipagkita ang aming koponan sa mga tauhan ng Senador Feinstein at Harris at Kinatawan Ro Khanna at Jackie Speier. Kami mismo ay nakipag-usap sa Kinatawan Zoe Lofgren, Anna Eshoo at Jimmy Panetta. Lahat sila ay nagpakita ng kaalaman at ipagtanggol ang mga mahahalagang program na ito. Sa maraming mga pagpupulong, nagtulungan kami kasama ang mga kasosyo sa California Association of Food Banks at Western Center for Law & Poverty.

Naglilingkod sa Komite ng Agrikultura, si Rep .Jimmy Panetta ay isang mabangis na tagataguyod para sa pagpapakain sa mga tao at pagprotekta sa CalFresh.

Sa susunod na ilang taon, magsusulong kami para sa mga universal school na pagkain. Ang ating bansa ay gumawa ng isang pangako upang turuan ang aming mga anak - at dapat nating tiyakin na ang mga batang iyon ay pinapakain. Ang mga bata na nangangailangan ng pagkain na libre at nabawasan na presyo ay madalas na nakakaramdam ng kahihiyan, ngunit ang mga unibersal na pagkain sa paaralan ay lumikha ng isang pakiramdam ng komunidad sa paligid ng kasiyahan na pagkain.

Nakapagpalakas itong matuto sa aming mga kaedad at tagapagtaguyod sa aming mga magagandang kinatawan. Inaasahan naming makipagtulungan sa aming mga kasosyo upang wakasan ang kagutuman sa aming mga komunidad.