Stafflightlight: Tulong ng Pagkain Kasunod ng Sakuna

Sa paglipas ng mga apoy sa North Bay, ang Pangalawang Harvest ay nagpadala ng tatlong mga kawani ng kawani sa Redwood Empire Food Bank sa Sonoma County upang makatulong sa Disaster Supplemental Nutrisyon [...]