Mga alaala ng pagpunta sa gutom Huwag kailanman Lumayo

Ang Espesyal na Blog Post Ni Caitlin Kerk Alys Milner ang pinakaunang memorya ng kawalan ng kapanatagan ay kapag siya ay 9 taong gulang at walang pagkain sa bahay. "Ito [...]