Pindutin dito upang mabasa ang aming tugon sa COVID-19.

Pagkonekta sa Pagkain

//Pagkonekta sa Pagkain

Pagkonekta sa Pagkain

Mga Tatanggap ng SSI: Mag-apply para sa Mga Pakinabang sa Pagkain ngayong Tag-init

Kung nakatanggap ka ng mga benepisyo ng SSI / SSP (Mga Karagdagang Kinita sa Seguridad / Pagbabayad sa Pagbabayad ng Estado), maaari kang maging karapat-dapat para sa mga benepisyo ng pagkain ng CalFresh at maaari kang mag-aplay ngayon! Ang California ay ang tanging estado na hindi kasama [...]

Sa pamamagitan ng |2019-07-16T21: 38: 55 + 00: 00Hunyo ika-3, 2019|CalFresh, Pagkonekta sa Pagkain|

#Wecanendhunger - Ang aming Holiday Hashtag

Sa panahon ng paghihiwalay, ang pamayanan na ito ay magkakasamang nakatayo laban sa pagkagutom. Habang ang umaga ay nagsisimula sa pagtatalo ng mga tinig at mga pamilya na nagluluksa ng nawawalang mga tahanan, ang araw ay lumiliwanag sa balita na iyong [...]

Tagalog
English Spanish Vietnamese Chinese Russian Arabic Dutch French German Italian Tagalog