Edukasyong Nutrisyon

Basic Knife Skills Training

Ang pagbuo ng mahusay na mga kasanayan sa kutsilyo ay maaaring makatipid sa iyo ng oras at panatilihin kang ligtas kapag naghahanda ng pagkain. Ang video na ito ay tungkol sa kung paano ligtas na humawak ng kutsilyo pati na rin ang mga pangunahing pamamaraan ng pagpuputol, pag-dicing, pag-mincing at pag-julien sa iba't ibang ani – kabilang ang butternut squash! Nagsusumikap ka man sa mga pangunahing kaalaman o natututo mula sa simula, ang video na ito ng mga kasanayan sa kutsilyo ay magbibigay-daan sa iyo sa pagpuputol tulad ng isang propesyonal.

Basic Knife Skills Training2024-04-15T13:32:37-07:00

Kumain ng Ligtas na Pagkain pagkatapos ng Power Outage

Ang mga pinalamig o frozen na pagkain ay maaaring hindi ligtas na kainin pagkatapos mawalan ng kuryente. Alamin kung ano ang maaari mong gawin upang mapanatiling ligtas ang pagkain sa panahon ng pagkawala ng kuryente, at [...]

Kumain ng Ligtas na Pagkain pagkatapos ng Power Outage2023-03-23T14:40:32-07:00

Pagsasanay sa Kaligtasan sa Pagkain

Ang aming 35 minutong online na Pagsasanay sa Kaligtasan ng Pagkain ay magagamit dito para sa lahat ng kasosyong ahensya at mga programa sa grocery, kasama ang kanilang mga kawani at boluntaryo na humahawak ng pagkain. Kapag nakumpleto, ito ay matupad [...]

Pagsasanay sa Kaligtasan sa Pagkain2024-05-10T13:26:46-07:00

Kaligtasan ng Manok

Paano ligtas na hawakan at lutuin ang manok: Gamitin ang pinakamahuhusay na kagawian na ito sa iyong tahanan kapag humahawak, nagde-defrost, nagluluto at nag-iimbak ng manok. Mag-download ng flyer (Ingles | Español | Tiếng Việt [...]

Kaligtasan ng Manok2023-02-17T16:58:18-08:00

Pagpapasuso sa Iyong Sanggol

Ang pagpapasuso ay isang mahusay na paraan upang kumonekta at mapangalagaan ang iyong lumalaking sanggol. Alamin ang tungkol sa kahalagahan ng pagpapasuso, ang mga inirerekomendang bitamina at mineral na kailangan ng iyong katawan, at ilang simpleng meryenda [...]

Pagpapasuso sa Iyong Sanggol2023-07-27T17:17:25-07:00

Maalalang Pagkain

Ang maingat na pagkain ay nangangahulugan ng pagiging ganap na maasikaso sa ating pagkain - pag-imbita sa atin na dumalo habang nagluluto, naghahain, o kumakain. Ito ay nagpapahintulot sa amin na tunay na lasapin ang aming pagkain nang walang paghuhusga [...]

Maalalang Pagkain2023-07-27T17:19:39-07:00

Pagpapakain sa Buong Araw

Ang pagpapakain sa iyong katawan sa buong araw ay hindi kailangang mangyari lamang sa oras ng pagkain. Ang mabuting nutrisyon ay maaaring ikalat sa buong araw na may mga meryenda, inumin, at maging mga panghimagas. Narito ang [...]

Pagpapakain sa Buong Araw2023-07-27T17:19:05-07:00

Pagpapalakas ng Iyong Immune System

Ang balanseng nutrisyon ay susi sa pagpapalakas ng iyong immune system at pagtulong na labanan ang pinsala at pamamaga sa katawan. Ang apat na pangunahing bitamina na ito kasama ang mga mapagkukunan ng pagkaing mayaman sa sustansya tulad ng [...]

Pagpapalakas ng Iyong Immune System2023-07-27T17:35:57-07:00