Ang mga mag-aaral na masipag ay nahaharap sa mga pagpipilian sa pagitan ng pagbili ng pagkain at mga libro. Noong ika-13 ng Disyembre, ipinagdiwang ng Pangalawang Harvest at Evergreen Valley College (EVC) ang pagbubukas ng Hawk Spot Food Pantry, isang sentro na magpapawi ng takot sa kawalan ng kapanatagan at lumikha ng isang sentro ng komunidad na nakatuon sa serbisyo.

Nag-host na ng isang buwanang pamamahagi ng pagkain na nagsisilbi sa mga pamilya sa komunidad, kinikilala ng EVC at Pangalawang Harvest ang antas ng pangangailangan sa campus. Ang bagong permanenteng pantry ay bukas apat na araw sa isang linggo at pinapayagan ang mga mag-aaral na makatanggap ng pagkain lingguhan, isang mahalagang pagbabago na isinasaalang-alang ang kanilang limitadong puwang sa paglamig at maliit na kusina. Matapos makilala ang isang di-ginagamit na silid ng laro, kinakalkula ang pondo ng EVC para sa pag-istante, pag-iimbak ng pagkain, at pag-aayos ng puwang.

Pinagsasalamatan ng Partnerships Manager Luz Ayala ang paaralan para sa isang maayos na proseso ng pagbubukas at sigasig sa pagtugon sa kagutuman sa campus. Sa buwanang pamamahagi ng pagkain, ang presidente ng EVC at iba pang mga pinuno ng ehekutibo ay regular na tumutulong sa regular. Ang suportang ito ay nagbibigay lakas sa mga mag-aaral na makatanggap ng pagkain, at nagpapakita sila ng malaking pasasalamat. Sa pagitan ng buwanang pamamahagi na nagtatampok ng mga nalulugi na pagkain tulad ng sariwang ani at permanenteng pantry, ang mga mag-aaral ay maaaring makaramdam ng kaunting ginhawa sa isang mamahaling oras upang manirahan sa Bay Area.

Maraming salamat at best of luck sa koponan sa Evergreen Valley College!

Mula sa kaliwa: Partnerships Manager Luz Ayala, VP of Development and Marketing Cat Cvengros, CEO Leslie Bacho, EVC President Keith Aytch at SHFB Board Member Josh Kahn ng ServiceNow