Sa loob ng 20 minutong pagsasanay na ito, malalaman mo ang tungkol sa misyon ng Second Harvest ng Silicon Valley at makakuha ng mga kapaki-pakinabang na tip upang maihanda ka na maging isang boluntaryong Health Ambassador. Ang Pangalawang Pag-aani ay magbabahagi ng mga pinakamahusay na kasanayan para sa pag-abot sa aming mga libreng programa sa grocery.