Ang "Misyon: Posible" ay nakatuon sa aming mga boluntaryo, kung wala siyang imposible na imposible ang aming misyon sa paglikha ng isang komunidad na walang kagutom! 

Ngayong buwan, nakausap namin si Larissa Barrows, isang bihasang boluntaryo sa Food Sourcing and Inventory.

Larissa, sabihin sa amin ng kaunti tungkol sa iyong sarili.

Ako ay mula sa Dallas, Texas. Lumipat ako sa Santa Clara County higit sa 20 taon na ang nakalilipas bilang isang resulta ng paglipat ng trabaho sa korporasyon. Mahal ko talaga ang aking asawa sa lugar kaya nanatili kami sa paggawa ng aming tahanan dito.

Ano ang naging inspirasyon sa iyo na magboluntaryo sa Second Harvest?

Dati ako nagtatrabaho para sa isang malaking kumpanya ng teknolohiya bilang isang Senior Finance Manager. Mga 10 taon na ang nakalilipas, iniwan ko ang mundo ng korporasyon upang itaas ang aking mga anak at mga batang nag-aalaga. Palagi akong nakikilahok sa serbisyong pangkomunidad. Ito ay isang halaga na natutunan ko nang maaga mula sa aking mga magulang.

Nang umalis ang aking bunsong anak para sa kolehiyo, napagpasyahan kong gamitin ang aking mga kasanayan sa accounting at pananalapi upang gumana para sa isang hindi pangkalakal. Sinusuportahan ko talaga ang gawain na ginagawa ng Food Bank upang labanan ang kagutuman sa aming komunidad.

Ano ang epekto mo sa Food Bank?

Nagtatrabaho ako sa Food Sourcing sa programa ng Grocery Rescue. Ang Grocery Rescue ay isang programa kung saan inayos ng Food Bank ang pagpili ng mga donasyon ng pagkain mula sa aming lokal na mga tingi sa pamilihan. Ang mga donasyon ay maaaring kunin ng aming palamig na trak o ng aming mga awtorisadong ahensya ng kasosyo. Ako ay responsable para sa pagsusuri ng mga donasyong groseri at sumunod upang matiyak na ang mga donasyon ay maayos na natanggap. Ang programa ay isang paraan upang gumana ang Food Bank upang makakuha ng masustansyang pagkain sa mga nangangailangan nito.

Ang iyong pinakamahusay na payo para sa iba na naghahanap ng boluntaryo? 

Una maghanap ng isang samahan na ang misyon ay nakikipag-usap sa iyo, pagkatapos ay maghanap ng isang pagkakataon na tumutugma sa iyong mga kasanayan. Napakagaling kapag nakakita ka ng isang organisasyon kung saan sa tingin mo ay akma ka at pinahahalagahan nila ang iyong kontribusyon.

Sa wakas, paano mo mailalarawan ang iyong karanasan sa pag-boluntaryo sa Second Harvest? 

Ang Pangalawang Pag-aani ay isa sa mga pinakamahusay na organisado, mahusay na pinatatakbo na mga nonprofits na nagboluntaryo ako. Ang mga tauhan ay propesyonal, palakaibigan at kapaki-pakinabang. Ang koponan ay nagpapasaya sa akin. Gusto kong magboluntaryo dito dahil alam kong may pagkakaiba ako sa pamayanan.

Larissa, labis kaming nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginagawa. Salamat sa iyong suporta at pangako sa Ikalawang Pag-aani!

Kailangan namin ng mga taong katulad mo

Maging isang boluntaryo at tulungan kaming mag-package at maghatid ng mga pagkain sa holiday sa aming mga kliyente. Mag-sign up upang magboluntaryo.

Mag-sign Up