Pindutin dito upang mabasa ang aming tugon sa COVID-19.

Maging isang Kasosyo

Maging isang Kasosyo2019-12-10T00: 16: 13 + 00: 00

Maging isang Kasosyo

Maging kasosyo sa pamamahagi ng pagkain

Nakikipagtulungan kami sa mga nakasama, pribadong mga ahensya na hindi pangkalakal na nagsisilbi sa mga taong may mababang kita. Tingnan ang isang listahan ng aming kasalukuyang mga kasosyo.

Upang maging isang kasosyo sa pamamahagi ng pagkain, mangyaring sundin ang mga hakbang na ito:

 1. I-download ang Pangkalahatang-ideya ng Application.
 2. Makipag-ugnayan sa amin:
  Pagsunod at Kakayahang Koponan
  408-266-8866, ext. 272
  serbisyoSC@shfb.org
 3. Kumpletuhin at ibalik ang Aplikasyon ng Ahensya at Kasunduan sa Ahensya.
 4. Maghintay na marinig mula sa Koponan ng Pagsunod at Kakayahan at dumalo sa isang pulong ng pagsusuri sa Komite ng Advisory Committee.
 5. Ang pagsubaybay sa programa sa site ay naiskedyul para sa isang pagtatasa sa kalinisan at paghahatid ng serbisyo.

Maging kasosyo sa Pagkakonekta sa Pagkain

Megaphone Icon

Mga Kasosyo sa Tulong sa Koneksyon sa Pagkakain ng Pagkain (FCAAP)

Tulungan ang paglikha ng isang komunidad na walang kagutuman. Tumutulong ang mga ahensya ng FCAAP sa CalFresh at mga aplikasyon ng programa ng Second Harvest at referral.

Fruit Icon

Mga Kasosyo sa Host

Itaguyod ang mga pagbisita sa espesyalista sa Pagkain ng Pagkain sa iyong ahensya.

Chat Bubble Icons

Mga Kasosyo sa referral

Tanungin ang iyong mga kliyente tungkol sa kanilang mga pangangailangan sa pagkain. Magsumite ng mga form ng referral upang ang isang kinatawan ng Pangalawang Harvest ay maaaring tumawag sa mga kliyente pabalik at ikonekta ang mga ito sa pinaka naaangkop na mapagkukunan.

Upang maging kasosyo sa Pagkakonekta sa Pagkain, sundin ang mga hakbang na ito:

 1. Makipag-ugnayan sa amin:
  Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley
  Kelly Chew, Direktor ng Mga Serbisyo
  408-266-8866, ext. 113
  kchew@shfb.org
 2. Kung interesado na maging isang Application Assistance Partner, mangyaring suriin ang FCAAP Agency MOU.
Tagalog
English Spanish Vietnamese Chinese Russian Arabic Dutch French German Italian Tagalog