35,363,323 pagkain na ibinigay sa ngayon sa 2019
en English
X

Maging isang Partner

Maging isang Partner2019-09-13T19:53:01+00:00

Maging isang Partner

Maging kasosyo sa pamamahagi ng pagkain

Nakikipagtulungan kami sa mga nakasama, pribadong mga ahensya na hindi pangkalakal na nagsisilbi sa mga taong may mababang kita. Tingnan ang isang listahan ng aming kasalukuyang mga kasosyo.

Upang maging isang kasosyo sa pamamahagi ng pagkain, mangyaring sundin ang mga hakbang na ito:

 1. I-download ang Pangkalahatang-ideya ng Application
 2. Makipag-ugnayan sa amin
  Pagsunod at Kakayahang Koponan
  408 266-8866- ext. 272
  serbisyoSC@shfb.org
 3. Kumpletuhin at ibalik ang Aplikasyon ng Ahensya (pdf) at Kasunduan sa Ahensya (Pdf).
 4. Maghintay na marinig mula sa Koponan ng Pagsunod at Kakayahan at dumalo sa isang pulong ng pagsusuri sa Komite ng Advisory Committee.
 5. Ang pagsubaybay sa programa sa site ay naiskedyul para sa isang pagtatasa sa kalinisan at paghahatid ng serbisyo.

Maging kasosyo sa koneksyon sa pagkain

Icon ng Megaphone

Mga Kasosyo sa Tulong sa Koneksyon sa Pagkakain ng Pagkain (FCAAP)

Tulungan ang paglikha ng isang komunidad na walang kagutuman. Tumutulong ang mga ahensya ng FCAAP sa CalFresh at Food Bank program application at mga sanggunian.

Icon ng Prutas

Mga Kasosyo sa Host

Itaguyod ang mga pagbisita sa espesyalista ng Pagkain ng Pagkain sa iyong ahensya.

Mga Icon ng Bubble ng Chat

Mga Kasosyo sa Referral

Tanungin ang iyong mga kliyente tungkol sa kanilang mga pangangailangan sa pagkain. Magsumite ng mga form ng referral upang ang kinatawan ng Food Bank ay maaaring tumawag sa mga kliyente pabalik at ikonekta ang mga ito sa pinaka naaangkop na mapagkukunan.

Upang maging kasosyo sa koneksyon sa pagkain, sundin ang mga hakbang na ito:

 1. Makipag-ugnayan sa amin
  Para sa Silicon Valley:
  Jaime Rios
  Coordinator ng Koneksyon ng Pagkain, Pakikipagtulungan ng Ahensya
  408 266-8866- ext. 419
  jrios@shfb.org
 2. Kung interesado na maging isang Application Assistance Partner, mangyaring suriin ang FCAAP Agency MOU (Pdf).