Mga Pagkain sa Paaralan at Tag-init

Mga Pagkain sa Paaralan

Ang mga pagkain sa paaralan ay isang mahalagang mapagkukunan ng nutrisyon para sa mga bata at kabataan. Karamihan sa mga paaralan ay nag-aalok ng tanghalian at agahan, at marami ang may mga pagpipilian sa pagkain pagkatapos ng paaralan at mga pagpipilian sa hapunan. Matapos ang isang mahabang kampanya ng adbokasiya kung saan lumahok ang Second Harvest ng Silicon Valley at co-sponsored na batas para sa, lahat ng mga pagkain sa paaralan ay magagamit nang walang gastos sa mga mag-aaral simula sa Taon ng Paaralan 2021-2022. Pindutin dito.

Ang mga balanseng, masustansiyang pagkain ay nag-aalok ng maraming mga benepisyo:

list of benefits of school meals

Nakikipagtulungan kami sa mga distrito ng paaralan at iba pang mga kasosyo sa pamayanan upang ma-maximize ang pakikilahok sa mga pagkain sa paaralan, tinitiyak na matatanggap ng mga mag-aaral ang pagkain na kailangan nila upang ganap na makisali sa paaralan at buhay. Tumutulong kami na ikonekta ang mga distrito sa mga pagkakataon sa pagpopondo at magtaguyod para sa mga distrito na magpatibay ng mga modelo ng serbisyo sa pagkain na pinakamahusay na maglilingkod sa mga mag-aaral.

Mga Mapagkukunan:

Mga Pagkain sa Tag-init

food truck for summer meals

Ang tag-araw ay isang mahirap na oras para sa mga pamilya sapagkat ang mga bata ay nawalan ng pag-access sa malusog, masustansiyang pagkain na nakukuha nila sa paaralan. Pinamunuan namin ang mga lokal na pagsisikap na dagdagan ang bilang ng mga site ng pagkain sa tag-init sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga sponsor sa mga magagamit na dolyar. Tinitiyak namin na alam ng mga pamilya ang tungkol sa mga magagamit na mga site ng pagkain sa pamamagitan ng isang komprehensibong kampanya sa marketing.

Higit sa 160 mga lokasyon ang nag-aalok ng libre, malusog na pagkain sa tag-init sa mga county ng Santa Clara at San Mateo.

Mga Mapagkukunan: