Bilang paggunita sa Araw ng Kalayaan, sa Lunes, ika-4 ng Hulyo, ang ating mga opisina ay isasara at ang Food Connection team ay hindi magagamit. Hinihikayat ka naming gamitin ang aming online na tool o i-dial ang 211 upang makahanap ng pagkain na malapit sa iyo. Maghanap ng pagkain malapit sa iyo

Maghanap ng pagkain malapit sa iyo