Ikalawang Harvest Volunteer Portal

Ang Pangalawang Pag-aani ay nangunguna sa aming pamayanan upang matiyak na ang sinumang nangangailangan ng isang malusog na pagkain ay maaaring makakuha ng isa.