Mga Disclosure ng Hindi Batayang Estado

Ang ilang mga estado ay nangangailangan ng nakasulat na pagsisiwalat para sa mga nonprofit na organisasyon na humihingi ng mga ambag. Ang mga indibidwal na pagsisiwalat ng estado ay nasa ibaba.

Florida: ISANG KOPYO NG OPISYAL NA PAHAYAG AT FINANCIAL INFORMATION AY MAAARI MABUTI MULA SA DIVISYON NG MGA SERBISYO NG KOMUNIDAD SA CALLING TOLL-FREE, KAYO SA ESTADO, 1-800-435-7352 (800-HELP-FLA), O PAGSUSULIT www.FloridaConsumerHelp. com. Ang pagpaparehistro AY HINDI MAKAPANGYARIHANG PAGSUSULIT, APPROVAL, O REKOMENDIDAD NG ESTADO. Pagparehistro sa Florida #CH42189

Georgia: Ang isang buo at patas na paglalarawan ng aming mga programa at buod ng aming pahayag sa pananalapi ay magagamit kapag hiniling sa aming tanggapan at numero ng telepono na nakasaad sa itaas.

Maryland: Para sa gastos ng mga kopya at selyo, mula sa Opisina ng Kalihim ng Estado, State House, Annapolis, MD 21401.

Mississippi: Ang opisyal na pagpaparehistro at impormasyong pampinansyal ng Ikalawang Harvest ng Silicon Valley ay maaaring makuha mula sa opisina ng Kalihim ng Mississippi ng tanggapan sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-888-236-6167. Ang pagpaparehistro ng Kalihim ng Estado ay hindi nagpapahiwatig ng pag-endorso.

Nevada: Ang mga kontribusyon ay maaaring bawas sa buwis alinsunod sa mga probisyon ng seg. 170 (c) ng Internal Revenue Code ng 1986, 26 USC ¤170 (c).

New Jersey: INFORMASYON NA NAKATAPOS SA LABAN NG ATTORNEY NA KONSERNIYA NG CHARITABLE NA PAGSUSULIT AT ANG PAGSUSULIT NG MGA KONTRIBUSYON NA NANGYAYARI NG CHARITY DURING THE LAST REPORTING PERIOD NA NANGANGGAP SA KARAGDAGANG GUSTO NG KATULONG NG KARAPATAN NG BABAE NG BANAL NA NANGYARING SA PAMAMAGITAN NG PAMAMAGITAN NG PAMAMAGITAN NG PABORITO -6215 AT AY MAAARI SA INTERNET AT Halata.nj.us/lps/ca/charfrm.htm. Ang pagpaparehistro sa ATTORNEY GENERAL AY HINDI NANGANGGAP ANG PAGKATAPOS.

New York: Sa kahilingan, mula sa Attorney General's Charities Bureau, 28 Liberty Street, New York, NY 10005, 1-212-416-8686 o www.charitiesnys.com.

North Carolina: Ang impormasyon sa pananalapi tungkol sa samahang ito at isang kopya ng lisensya nito ay magagamit mula sa State Solicitation Licensing Branch sa 1-919-814-5400. Ang lisensya ay hindi isang pag-eendorso ng estado.

Pennsylvania: Ang opisyal na pagpaparehistro at impormasyon sa pananalapi ng Ikalawang Harvest ng Silicon Valley ay maaaring makuha mula sa Kagawaran ng Estado ng Pennsylvania sa pamamagitan ng pagtawag ng walang bayad, sa loob ng Pennsylvania, 1-800-732-0999.

Virginia: Mula sa State Office of Consumer Affairs sa Kagawaran ng Agrikultura at Consumer Affairs, PO Box 1163, Richmond, VA 23218.

Washington: Mula sa Kalihim ng Estado sa 1-800-332-4483 o http://www.sos.wa.gov/charities/

West Virginia: Ang mga residente ng West Virginia ay maaaring makakuha ng isang buod ng mga dokumento sa pagpaparehistro at pinansiyal mula sa Kalihim ng Estado, Kapitolyo ng Estado, Charleston, WV 25305.

Wisconsin: Ang isang pinansiyal na pahayag ng kawanggawa ng kawanggawa na nagbubunyag ng mga ari-arian, pananagutan, balanse sa pondo, kita at gastos para sa naunang taon ng piskalya ay ibibigay sa sinumang tao kapag hiniling.

Ang pagparehistro sa isang istatistika ng istatistika AY HINDI NAGKATUTO O IMPLY ENDORSEMENT, APPROVAL O REKOMENDASYON NG IYONG istasyon.

Higit pang impormasyon tungkol sa mga pahayag sa estado ng kawanggawa at kawanggawa pagrerehistro sa kawanggawa.