Quà tặng phù hợp

Tìm kết hợp hoàn hảo

Nhiều công ty sẽ tăng gấp đôi hoặc gấp ba đóng góp từ thiện của nhân viên. Để xem công ty của bạn có chương trình quà tặng phù hợp hay không, hãy tìm kiếm nhà tuyển dụng của bạn dưới đây:

Quà tặng phù hợpTrợ cấp tình nguyện thông tin được cung cấp bởi
Powered by Double the Donation

Nếu bạn không thể tìm thấy công ty của mình, hãy kiểm tra với bộ phận nhân sự của bạn.

Gửi mẫu quà tặng phù hợp hoàn thành đến:

Vụ thu hoạch thứ hai của Thung lũng Silicon
ATTN: Phòng phát triển
4001 đường số 1 Bắc
San Jose, CA 95134

Hoặc email Matchgifts@shfb.org

Nếu bạn cần biên lai quà tặng trong quá khứ để áp dụng cho một trận đấu, vui lòng gửi mẫu này. Một số công ty sẽ tiếp tục kết hợp quyên góp của nhân viên được thực hiện trong nhiều tháng hoặc nhiều năm sau món quà ban đầu.