Bắt đầu một ổ đĩa thực phẩm ảo

Do sự bùng phát COVID-19, Second Harvest không thể hỗ trợ các ổ thực phẩm truyền thống hoặc chấp nhận quyên góp thực phẩm của cộng đồng vào lúc này. Vui lòng xem xét đăng ký một ổ đĩa thức ăn ảo (hay còn gọi là gây quỹ) để giúp Second Harvest đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên khắp các quận Santa Clara và San Mateo.

Bắt đầu một ổ đĩa thực phẩm ảo

Kiểm tra của chúng tôi Câu hỏi thường gặp để biết thêm. Những câu hỏi khác? Gọi 866-234-3663 hoặc email donorrelations@shfb.org.

Tìm kiếm một ổ đồ ăn ảo

Tài nguyên

Tìm sự kiện ngân hàng thực phẩm nhanh chóng và nguồn cung cấp để hỗ trợ ổ đĩa của bạn.

Bộ công cụ ổ đĩa thức ăn ảo

Bắt đầu

Thực hiện theo danh sách kiểm tra ổ đĩa thực phẩm của chúng tôi và tìm ý tưởng sáng tạo để thúc đẩy ổ đĩa của bạn.

Sáng tạo