Bấm vào đây để đọc phản hồi của chúng tôi về COVID-19.

Vận động chính sách

//Vận động chính sách

Vận động chính sách

Nghiên cứu mới chỉ ra những ảnh hưởng lâu dài của mất an toàn thực phẩm đối với trẻ em

Một nghiên cứu mới cho thấy mức độ nguy hiểm của những ảnh hưởng lâu dài của mất an toàn thực phẩm đối với trẻ em. Các nhà nghiên cứu tại Viện Ung thư Quốc gia (NCI) và Đại học Calgary đã thực hiện nghiên cứu dài hạn đầu tiên về ảnh hưởng của cơn đói đối với sức khỏe nói chung, theo dõi trẻ em từ sơ sinh đến 21 tuổi.

Bởi !trpst#/trp-gettext>|2018-09-11T14:52:48+00:00Tháng Tám 21st, 2010|Advocacy, Child Nutrition Reauthorization, Childhood Hunger, food insecurity|
Tải thêm bài viết
Vietnamese
English Spanish Chinese Tagalog Russian Arabic Dutch French German Italian Vietnamese