Cách chúng tôi ứng phó với khủng hoảng ›

Giải thưởng

Trang Chủ//Giải thưởng

Giải thưởng

Tóm tắt: Giải thưởng lịch sử năm 2019

Vào thứ năm, ngày 21 tháng 3, chúng tôi đã tổ chức Giải thưởng lịch sử làm cho năm 2019 tại Trung tâm Cypress của chúng tôi. Sự kiện đã công nhận những người điều phối gây quỹ và điều phối thực phẩm tuyệt vời của chúng tôi vì sự chăm chỉ của họ [...]

Bởi !trpst#/trp-gettext>|2019-12-10T21:25:35+00:00Tháng Tư 3rd, 2019|Awards, Event, events|