Cách chúng tôi ứng phó với khủng hoảng ›

Túi màu nâu

Trang Chủ//Túi màu nâu

Túi màu nâu

Máy bay chiến đấu đói địa phương: Janice Soderberg, Thủ lĩnh túi màu nâu Mountain View

“Local Hunger Fighters” là một loạt phim làm nổi bật các tình nguyện viên tuyệt vời của chúng tôi, các đối tác cộng đồng và các nhà tài trợ, những người giúp nâng cao nhận thức về nạn đói trong cộng đồng của chúng tôi và thúc đẩy mọi người tham gia. [...]

Máy bay chiến đấu đói địa phương: Janice Soderberg, Thủ lĩnh túi màu nâu Mountain View2018-04-04T22:28:42+00:00

Đi cùng với Ronson, Người lái xe thu hoạch thứ hai

Chúng tôi quyết định cùng với một trong những tài xế của chúng tôi, Ronson, cùng đi! Đó là một buổi sáng sớm: Ronson thường bắt đầu lúc 5:30 sáng để bắt đầu xếp xe tải của mình với [...]

Đi cùng với Ronson, Người lái xe thu hoạch thứ hai2018-02-26T20: 52: 22 + 00: 00