Nhân viên nổi bật: Hỗ trợ lương thực sau thảm họa

Trong bối cảnh đám cháy ở Vịnh Bắc, Second Harvest đã cử ba nhân viên đến Ngân hàng Thực phẩm Redwood Empire ở Quận Sonoma để giúp cung cấp dinh dưỡng bổ sung cho thảm họa […]