Second Harvest ended our canned food drive program. Collection barrels are no longer available. Consider supporting our mission by starting a fundraiser. Start a Fundraiser

Start a Fundraiser

Sự va chạm

Điểm nhấn mùa hè: Chương trình mùa hè truyền cảm hứng lớn

Bài đăng trên Blog đặc biệt Bởi: Zia MacWilliams, Giám đốc các Chương trình Dinh dưỡng Trẻ em Liên bang Một trang web Nâng cao ở Quận San Mateo Chương trình Bữa ăn Mùa hè, một sáng kiến do liên bang tài trợ cung cấp miễn phí, [...]

Điểm nhấn mùa hè: Chương trình mùa hè truyền cảm hứng lớn2021-07-09T09: 24: 27-07: 00

Phòng thí nghiệm chia sẻ thực phẩm: Tập trung vào sự phong phú và bao gồm

Lấy một trang từ sách vở của Thung lũng Silicon, Second Harvest đang đầu tư vào đổi mới và sử dụng tư duy thiết kế để đưa khách hàng vào việc tạo ra các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề […]

Phòng thí nghiệm chia sẻ thực phẩm: Tập trung vào sự phong phú và bao gồm2021-10-13T15: 30: 39-07: 00

Nghiên cứu mới chỉ ra những ảnh hưởng lâu dài của mất an toàn thực phẩm đối với trẻ em

Một nghiên cứu mới cho thấy mức độ nguy hiểm của những ảnh hưởng lâu dài của mất an toàn thực phẩm đối với trẻ em. Các nhà nghiên cứu tại Viện Ung thư Quốc gia (NCI) và Đại học Calgary đã thực hiện nghiên cứu dài hạn đầu tiên về ảnh hưởng của cơn đói đối với sức khỏe nói chung, theo dõi trẻ em từ sơ sinh đến 21 tuổi.

Nghiên cứu mới chỉ ra những ảnh hưởng lâu dài của mất an toàn thực phẩm đối với trẻ em2023-03-02T11:01:53-08:00