Cách chúng tôi ứng phó với khủng hoảng ›

Pháp luật

Trang Chủ//Pháp luật

Pháp luật

Chương trình nghị sự chính sách 2019

Thứ hai Harvest tin rằng việc tiếp cận với thực phẩm lành mạnh là quyền của con người và thực phẩm là nền tảng cho sự ổn định kinh tế và sức khỏe. Khi hóa đơn được giới thiệu, chúng tôi sẽ cung cấp [...]

Chương trình nghị sự chính sách 20192019-12-10T21: 33: 43-08: 00

Chương trình nghị sự chính sách công năm 2018

Second Harvest đã chính thức thông qua các quan điểm sau đây về các vấn đề chính sách công của liên bang và tiểu bang năm 2018 nhằm nâng cao tầm nhìn của chúng tôi về một cộng đồng không có nạn đói. Thư viện Morgan Hill "Ăn trưa tại [...]

Chương trình nghị sự chính sách công năm 20182018-09-14T21: 11: 08-07: 00

Tham quan Tòa nhà Quốc hội: Hội nghị Chính sách chống đói toàn quốc năm 2018

Bài đăng trên blog đặc biệt của: Zia MacWilliams, Giám đốc các chương trình dinh dưỡng cho trẻ em liên bang Vào tháng 2, Thu hoạch thứ hai đã hỗ trợ sự tham gia của nhóm Chính sách và Tham gia cộng đồng (CEP) của tôi tại Chính sách chống đói quốc gia [...]

Tham quan Tòa nhà Quốc hội: Hội nghị Chính sách chống đói toàn quốc năm 20182018-04-02T15: 52: 09-07: 00