Cách chúng tôi ứng phó với khủng hoảng ›

Nhiệm vụ có thể

Trang Chủ//Nhiệm vụ có thể

Nhiệm vụ có thể

Nhiệm vụ: Có thể - Muriel, Tình nguyện viên Trợ lý Hành chính Tài chính

Nhiệm vụ của người Hồi giáo: Có thể tập trung vào các tình nguyện viên của chúng tôi, mà không có ai thực hiện sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng không có nạn đói! Tháng này, chúng tôi đã trò chuyện với Muriel, người là Quản trị Tài chính của chúng tôi [...]

Nhiệm vụ: Có thể - Muriel, Tình nguyện viên Trợ lý Hành chính Tài chính2019-12-10T21: 35: 19-08: 00

Nhiệm vụ: Có thể - Thổ Nhĩ Kỳ Trót

Bài đăng trên Blog đặc biệt của Diane Tye Zapata, Giám đốc Dịch vụ Tình nguyện Nhiệm vụ: Có thể tập trung vào các tình nguyện viên của chúng tôi, mà không có ai có nhiệm vụ tạo ra một cộng đồng không có nạn đói là không thể! [...]

Nhiệm vụ: Có thể - Thổ Nhĩ Kỳ Trót2019-12-10T21: 36: 47-08: 00

Nhiệm vụ có thể: Mac và Zunaira

“Sứ mệnh: Có thể” tập trung vào các tình nguyện viên của chúng tôi, nếu không có người thì sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng không có nạn đói sẽ là không thể! Mac và Zunaira là hai tình nguyện viên thường xuyên của chúng tôi. Mac đã bắt đầu [...]

Nhiệm vụ có thể: Mac và Zunaira2019-12-10T22: 12: 38-08: 00

Nhiệm vụ có thể: Hoa hậu châu Á Bắc Mỹ

“Sứ mệnh: Có thể” tập trung vào các tình nguyện viên của chúng tôi, nếu không có người thì sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng không có nạn đói sẽ là không thể! Trong tháng này, chúng tôi đã trò chuyện với Stephanie Wong, Hoa hậu Châu Á Bắc Mỹ […]

Nhiệm vụ có thể: Hoa hậu châu Á Bắc Mỹ2019-12-10T22: 20: 22-08: 00

Nhiệm vụ: Có thể - Barissa Larissa

“Sứ mệnh: Có thể” tập trung vào các tình nguyện viên của chúng tôi, nếu không có người thì sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng không có nạn đói sẽ là không thể! Trong tháng này, chúng tôi đã nói chuyện với Larissa Barrows, một tình nguyện viên lành nghề trong lĩnh vực Thực phẩm […]

Nhiệm vụ: Có thể - Barissa Larissa2018-08-15T17: 21: 51-07: 00

Nhiệm vụ: Có thể - Hayley

“Sứ mệnh: Có thể” tập trung vào các tình nguyện viên của chúng tôi, nếu không có người thì sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng không có nạn đói sẽ là không thể! Hayley là sinh viên Đại học Santa Clara và là một trong những […]

Nhiệm vụ: Có thể - Hayley2018-08-01T18: 17: 50-07: 00

Nhiệm vụ: Có thể - Marie-Edith Aubry

"Sứ mệnh: Có thể" tập trung vào các tình nguyện viên của chúng tôi, nếu không có người thì sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng không có nạn đói sẽ là không thể! Bài đăng trên blog đặc biệt của Teresa Carstens, Encore Fellow trong Dịch vụ Tình nguyện Marie-Edith […]

Nhiệm vụ: Có thể - Marie-Edith Aubry2018-07-09T16: 26: 26-07: 00

Nhiệm vụ: Có thể - Kỷ niệm các ứng cử viên Junior League của chúng tôi

"Sứ mệnh: Có thể" tập trung vào các tình nguyện viên của chúng tôi, nếu không có người thì sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng không có nạn đói sẽ là không thể! Bài đăng trên blog đặc biệt của Diane Zapata, Giám đốc Dịch vụ Tình nguyện. Bạn đã [...]

Nhiệm vụ: Có thể - Kỷ niệm các ứng cử viên Junior League của chúng tôi2018-05-02T23: 25: 22-07: 00