Đi cùng với Ronson, Người lái xe thu hoạch thứ hai

Chúng tôi quyết định cùng với một trong những tài xế của chúng tôi, Ronson, cùng đi! Đó là một buổi sáng sớm: Ronson thường bắt đầu lúc 5:30 sáng để bắt đầu xếp xe tải của mình với [...]