Dinh dưỡng trong hành động: Cảm ơn, Đại sứ sức khỏe!

Thời gian demo nấu ăn! Tháng 4 là Tháng Tri ân Tình nguyện viên và Khoa Dinh dưỡng rất biết ơn các Đại sứ Y tế tình nguyện của chúng tôi. Chúng tôi có khoảng 65 Đại sứ Y tế đang hoạt động và […]