Cách chúng tôi ứng phó với khủng hoảng ›

Kho

Kho

Tóm tắt sự kiện: Chúng tôi kỷ niệm các tình nguyện viên và các nhà tài trợ

Gần đây, chúng tôi đã tổ chức hai sự kiện tại Trung tâm Cypress của chúng tôi ở San Jose để kỷ niệm cam kết của cộng đồng chúng tôi trong việc chấm dứt nạn đói ở địa phương: Tiệc trưa tình nguyện, diễn ra vào thứ Hai, […]

Tóm tắt sự kiện: Chúng tôi kỷ niệm các tình nguyện viên và các nhà tài trợ2018-05-31T08: 00: 19 + 00: 00

Gặp gỡ Gary Maxworthy, người sáng lập chương trình Farm to Family

Bạn có biết không? 85% sản phẩm tươi sống của Second Harvest đến từ chương trình Nông trại cho Gia đình của Hiệp hội Ngân hàng Thực phẩm California. Nhân viên của chúng tôi gần đây đã rất vui khi được gặp [...]

Gặp gỡ Gary Maxworthy, người sáng lập chương trình Farm to Family2018-05-24T22:49:31+00:00