Một số sản phẩm có thể được tìm thấy trong kho của chúng tôi

Harvest thứ hai đánh giá cao ý kiến của những người chúng tôi phục vụ. Khi chúng tôi hỏi khách hàng họ nghĩ gì về thực phẩm họ nhận được tại các bản phân phối, chúng tôi đã rất vui mừng khi nghe điều đó mọi người thích chúng tôi tập trung vào thực phẩm lành mạnh. Khách hàng không chỉ nhận được thực phẩm lành mạnh, mà họ còn được trải nghiệm những lợi ích của chế độ ăn uống lành mạnh hơn.

Trong năm 2017, Harvest lần thứ hai đã ra mắt Chính sách thực phẩm và đồ uống lành mạnh (pdf) để đảm bảo rằng tất cả mọi người chúng tôi phục vụ đều có quyền truy cập vào thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Trong ba năm đầu tiên của chính sách, Harvest lần thứ hai đang hợp tác với Viện chính sách dinh dưỡng để khảo sát một mẫu hơn 400 khách hàng để đảm bảo rằng họ hài lòng với những thay đổi chúng tôi đã thực hiện.

Chúng tôi đã nhận được kết quả khảo sát đầu tiên vào tháng 5 năm 2017.