Chào mừng bạn đến với khóa đào tạo an toàn thực phẩm ảo của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn cũng nên chia sẻ khóa đào tạo này với bất kỳ tình nguyện viên hoặc nhân viên nào của bạn, những người xử lý thực phẩm hoặc giúp đỡ bất kỳ phần nào của việc phân phối thực phẩm.