Bạn cần một số ý tưởng về cách kết hợp các bữa ăn và đồ ăn nhẹ bổ dưỡng để giúp bạn cả ngày? Nhóm giáo dục dinh dưỡng của chúng tôi chia sẻ một số mẹo hay trong video này.