Bữa ăn ở trường và mùa hè

Bữa ăn ở trường

Bữa ăn ở trường là một nguồn dinh dưỡng quan trọng cho trẻ em và thanh thiếu niên. Hầu hết các trường cung cấp bữa trưa và bữa sáng, và nhiều trường có các bữa ăn sau giờ học và bữa tối. Sau một chiến dịch vận động kéo dài nhiều năm mà Second Harvest of Silicon Valley tham gia và đồng tài trợ cho luật pháp, tất cả các bữa ăn ở trường công lập đều được cung cấp miễn phí cho học sinh bắt đầu từ Năm học 2021-2022. Bấm vào đây.

Bữa ăn cân bằng, dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích:

list of benefits of school meals

Chúng tôi làm việc với các khu học chánh và các đối tác cộng đồng khác để tham gia tối đa vào các bữa ăn ở trường, đảm bảo rằng học sinh nhận được thức ăn cần thiết để tham gia đầy đủ vào trường học và cuộc sống. Chúng tôi giúp kết nối các học khu với các cơ hội tài trợ và vận động các học khu áp dụng các mô hình dịch vụ bữa ăn phục vụ tốt nhất cho học sinh.

Tài nguyên:

Bữa ăn mùa hè

food truck for summer meals

Mùa hè là khoảng thời gian khó khăn đối với các gia đình vì trẻ em không được tiếp cận với những bữa ăn lành mạnh, bổ dưỡng mà chúng có được ở trường. Chúng tôi dẫn đầu các nỗ lực của địa phương nhằm tăng số lượng các địa điểm tổ chức bữa ăn mùa hè bằng cách kết nối các nhà tài trợ với số tiền hiện có. Chúng tôi đảm bảo các gia đình biết về các địa điểm cung cấp bữa ăn thông qua một chiến dịch tiếp thị toàn diện.

Hơn 160 địa điểm cung cấp bữa ăn mùa hè miễn phí, lành mạnh ở các quận Santa Clara và San Mateo.

Tài nguyên: