Bữa ăn cho trẻ em

Bữa ăn miễn phí, lành mạnh ở trường cho tất cả trẻ em!

Tất cả trẻ em ở California có thể ăn sáng và ăn trưa tại trường miễn phí! Tìm hiểu cách hỗ trợ trường học của bạn dưới đây.

Cần giúp đỡ? Hãy gọi cho nhóm Kết nối Thực phẩm thân thiện của chúng tôi theo số 1-800-984-3663.

EBT mùa hè

Đói không nghỉ ngơi chỉ vì trường học. Bắt đầu từ Mùa hè năm 2024, Nếu con bạn đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí và giảm giá tại trường, EBT Mùa hè có thể cung cấp cho bạn tiền mua hàng tạp hóa bằng thẻ loại ghi nợ để chúng vẫn có đủ đồ ăn, ngay cả khi nghỉ học!

Lợi ích ngoài bữa ăn ở trường

Việc điền vào biểu mẫu Bữa ăn Miễn phí và Giảm giá sẽ mang lại lợi ích cho gia đình, trường học và cộng đồng của bạn! Con của bạn có thể đủ điều kiện tham gia EBT Mùa hè và bạn có thể được giảm giá vé xe buýt, nhà cung cấp dịch vụ internet, bài kiểm tra AP, trại hè, v.v. Hãy hỏi trường của bạn về những lợi ích cụ thể dành cho bạn. Việc điền vào biểu mẫu này cũng giúp trường của bạn nhận được nhiều kinh phí hơn để hỗ trợ môi trường học tập của con bạn và củng cố chương trình bữa ăn của trường, ngay cả khi con bạn không ăn các bữa ăn ở trường.

Cần bổ sung thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và miễn phí cho gia đình của bạn?
Liên hệ thân thiện của chúng tôi Chuyên gia kết nối thực phẩm hoặc tìm hiểu thêm về CalFresh.
Chọn thịt gà, trứng, sữa, trái cây tươi, rau củ và nhiều thứ khác tại phân phối tạp hóa miễn phí gần bạn.