Cổng tình nguyện viên thu hoạch thứ hai

Second Harvest đang dẫn dắt cộng đồng của chúng tôi để đảm bảo rằng bất kỳ ai cần một bữa ăn lành mạnh đều có thể nhận được một bữa ăn lành mạnh.