به‌روزرسانی COVID-19: ما در حال حاضر به طور متوسط هر ماه به 450000 نفر در شهرستان های سانتا کلارا و سان متئو خدمت می کنیم - 80% نسبت به سطوح قبل از همه گیری افزایش یافته است.

در جامعه ما سرمایه گذاری کنید

بحران اقتصادی ایجاد شده توسط همه‌گیری، بسیاری از خانواده‌ها را عمیق‌تر به فقر سوق داده و باعث شده است که دیگران برای اولین بار به دنبال کمک غذایی باشند. هر کسی که به یک وعده غذایی سالم نیاز دارد باید بتواند آن را دریافت کند.

کمک مالی شما می تواند این امکان را فراهم کند.

در جامعه ما سرمایه گذاری کنید

از هر 4 نفر در سیلیکون ولی، یک نفر در خطر گرسنگی است. هر کسی که به یک وعده غذایی سالم نیاز دارد باید بتواند آن را دریافت کند.

سرمایه گذاری شما این امکان را فراهم می کند.

یکبار اهدا کنید
ماهانه اهدا کنید
یکبار اهدا کنید
ماهانه اهدا کنید
میراثی به جا بگذار

چه بخواهید کمک مالی خود را امروز به کار ببندید و چه مایل باشید پس از عمر خود به ما کمک کنید، می توانید یک طرح خیریه برای تأمین خانواده خود و حمایت از Second Harvest of Silicon Valley پیدا کنید. ما را مرور کنید راهنمای دادن برای یادگیری بیشتر

توزیع های خیریه واجد شرایط

اگر 70 و نیم سال یا بیشتر دارید، از طریق IRA خود یک هدیه معاف از مالیات بدهید. ابزار جدید ما به شما امکان می دهد کمک مالی خود را در کمتر از 10 دقیقه انجام دهید.

بودجه توصیه شده توسط اهداکنندگان

دادن خود را ساده کنید!

تاثیر خود را افزایش دهید

حمایت عمده منجر به تأثیر عمده می شود.

سهام اهدا کنید

کمک های خیریه سهام از مالیات بر عایدی سرمایه معاف بوده و از مالیات کسر می شود.

هدیه خود را مطابقت دهید

بسیاری از شرکت‌ها کمک‌های خیریه کارمندان خود را دو برابر یا حتی سه برابر خواهند کرد.

در مورد اهدا سوالی دارید؟

سوالات متداول ما را بخوانید
میراثی به جا بگذار

ابزار آنلاین رایگان برنامه ریزی املاک ما به محافظت از مردم کمک می کند و باعث عشق شما می شود. همین امروز با اراده خود شروع کنید.

توزیع های خیریه واجد شرایط

اگر 70 و نیم سال یا بیشتر دارید، از طریق IRA خود یک هدیه معاف از مالیات بدهید. ابزار جدید ما به شما امکان می دهد کمک مالی خود را در کمتر از 10 دقیقه انجام دهید.

بودجه توصیه شده توسط اهداکنندگان

DAF دارید؟ کمک کردن از طریق صندوق شما آسان است.

تاثیر خود را افزایش دهید

حمایت عمده منجر به تأثیر عمده می شود.

سهام اهدا کنید

کمک های خیریه سهام از مالیات بر عایدی سرمایه معاف بوده و از مالیات کسر می شود.

هدیه خود را مطابقت دهید

بسیاری از شرکت‌ها کمک‌های خیریه کارمندان خود را دو برابر یا حتی سه برابر خواهند کرد.

در مورد اهدا سوالی دارید؟

سوالات متداول ما را بخوانید