کتابخانه منابع شریک

کار با هم برای ایجاد یک جامعه عاری از گرسنگی

از ابزار زیر استفاده کنید تا جستجو، فیلتر و دانلود کنید منابعی که برای فعال کردن کار مهم خود نیاز دارید. کتابخانه منابع شریک ما دارای جدیدترین آموزش‌ها، مواد اطلاع‌رسانی، اطلاعات انطباق، الگوها و موارد دیگر است. اگر بازخوردی دارید یا می خواهید نظرات خود را در مورد برنامه غذایی ما به اشتراک بگذارید، لطفاً از طریق این مطلب به ما اطلاع دهید فرم.

لطفاً با مدیر برنامه یا ایمیل خود تماس بگیرید Agencyhelp@shfb.org با هر سوالی

یافتن منابع
کتابچه راهنمای مشارکت
ثبت سفارش آنلاین
ارسال گزارش ماهانه

جستجو کردن

از نوار جستجو برای یافتن سریع یک منبع خاص استفاده کنید، یا با فیلتر کردن نوع شریک خود یا انتخاب یک دسته، منابع موجود را مرور کنید.